GRP&ALS

Logo Strtegmed

  

 

Projekt "Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardninie zanikowego bocznego" o akronimie GRP&ALS.

 

 

Witamy na stronie projektu pt. "Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego” o akronimie GRP&ALS. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED I.

STRATEGMED to pierwszy program strategiczny stworzony przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań. Jest on odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Jako największe zagrożenie zdrowotne w perspektywie najbliższych lat określa on choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, a także choroby neurodegeneracyjne.

Projekt GRP&ALS jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Lider), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, VetRegen (partner biznesowy), Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie.

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA/ALS) jest śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną bez dostępnego skutecznego leczenia. Większość pacjentów umiera w przeciągu 2-5 lat od diagnozy. Wielkie nadzieje są wiązane z zastosowaniem nowoczesnych metod medycyny regeneracyjnej. Najnowsze badania wskazują na znacząca rolę komórek glejowych w prawidłowej funkcji neuronów ruchowych a zaburzenia funkcji gleju prowadzą do ich degeneracji. W ostatnich latach opracowano techniki izolacji prekursorów glejowych wykazując najlepsze właściwości terapeutyczne dla tych prekursorów, które po przeszczepie do mysich modeli chorób neurologicznych efektywnie się zasiedlają, różnicują prowadzą do znacznego efektu terapeutycznego. W tym projekcie proponujemy zastosowanie pierwotnych komórek glejowych pochodzących z tkanki płodowej do leczenia SLA/ALS. Przydatność terapeutyczna komórek podanych drogą dotętniczą lub do płynu mózgowo-rdzeniowego będzie oceniana w modelu mysim (SOD1), następnie w spontanicznie występującej chorobie neuronu ruchowego u psów. Zastosowanie allopszeszczepu komórek glejowych u psów jest szczególnie atrakcyjne, gdyż pozwoli na opracowanie techniki podania komórek z wykorzystaniem aparatury klinicznej, włącznie z przezskórnym wprowadzaniem cewników i zastosowaniem obrazowania komórkowego MRI. Ponadto, ocenimy immunogenność komórek i skuteczność immunosupresji. Po opracowaniu bezpiecznej i efektywnej procedury leczniczej zostanie ona zastosowana u pacjentów cierpiących na SLA/ALS. Zaproponowana metodologia wykorzystuje najnowsze osiągniecia w neurobiologii, neuroradiologii interwencyjnej i medycyny regeneracyjnej co daje duże szanse na przełom w leczeniu SLA/ALS.

loga firm

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

logo badań i rozwoju