ADRES KORESPONDENCYJNY

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

WYDZIAŁ LEKARSKI

KATEDRA RADIOLOGII

 10 – 082 Olsztyn, ul. Warszawska 30

tel: 89 524 55 39