Katedra Radiologii - main photo

Katedra Radiologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego została powołana Uchwałą Senatu Nr 722 z dnia 17 czerwca 2011 roku. 

Katedra Radiologii realizuje działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia z takich przedmiotów jak: Radiologia i Medycyna Nuklearna dla studentów Kierunku Lekarskiego Radiologia oraz Nowoczesne Techniki Diagnostyczne dla studentów Kierunku Pielęgniarstwo.

Zajęcia kliniczne odbywają się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie – Oddział Radiologii, Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – Oddział Radiologii oraz w Wojewódzkim Specjalistyczny Szpitalu Dziecięcym