lek. Michał Cabała

Telefon: 
89 539 88 12

Miejsce pracy:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Klinika Radioterapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opioeki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (al Wojska Polskiego 37)