AKTUALNOŚCI

Konferencja

 

Narodowy Instytut Onkologii jest współorganizatorem Konferencji "Studenckie Onko-Forum 2022", która odbędzie się 28 maja 2022 roku w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Chcemy aby SOF22 był miejscem, w którym studenci i młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych dotyczących tematyki onkologicznej, posłuchać wykładów zaproszonych gości, a przede wszystkim poznać osoby o podobnych zainteresowaniach.

Zapraszamy do czynnego udziału i przesłania streszczeń swoich prac - przyjmujemy zarówno prace oryginalne, opisy przypadku jak i prace przeglądowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki onkologicznej. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania streszczeń dostępne są w regulaminie na oficjalnej stronie konferencji:

 https://pib-nio.pl/conferences/pl/sof22<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpib-nio.pl%2Fconferences%2Fpl%2Fsof22%3Ffbclid%3DIwAR0AfPvjkevS9nAa6pXqyEKOiivEWAnVRvV5y6P2-bVkq6d-zTN-bgxMI_o&h=AT2L8XEAe2z6xYZquLD3JTjRU3p2mZxU0iMyd4QkL123rqGfsAj0bs-AkIn6yuYmhss8RQr5LSUTbboMK-DspybrGduYrz9Sseu7jGCG3_O7eEWs04Dves46mJQrDbd2g9uU&__tn__=q&c%5b0%5d=AT15-YFmaNzQelLKpAcAYMEB3dMgtlL_wErSWqsVexQqKRWBMDeezGtC8G6tfgnMPGq0pIOg46yCnfPs7CcaCIePYvmF_1Yue1WqcWdVH0jqJzZXsjJzmVp99AHj1pAo9nK36LtF5FPW9skrcUjCx_I4>

Wszystkich studentów zapraszamy również do biernego uczestnictwa oraz wysłuchania prezentacji przygotowanych przez koleżanki i kolegów. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej zapewniając możliwość uczestnictwa zarówno stacjonarnego jak i wirtualnego.

Przesyłam link do wydarzenia:

https://fb.me/e/1rLahHCPV