lek. Anna Sugajska-Wilczyńska

Telefon: 
89 539 89 21

Miejsce pracy:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Klinika Radioterapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opioeki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (al Wojska Polskiego 37)