dr n. med. Dawid Sigorski

Telefon: 
89 539 85 11

Miejsce pracy:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Klinika Onkologii i Immunoonkologii

Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

(al. Wojska Polskiego 37)