dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. UWM

Telefon: 
089 539 85 24

Kierownik Kliniki

 Miejsce pracy:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Klinika Onkologii i Immunoonkologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opioeki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (al Wojska Polskiego 37)