PUBLICATIONS

2019

 1. Rucińska M. Diagnostyka różnicowa krwawienia z odbytu. Medycyna po Dyplomie 2019; 28: 87-90.
 2. Osowiecka K, Nawrocki S, Kurowicki M, Rucińska M. The waiting time of prostate cancer patients in Poland. Int J Environ Res Public Healyh 2019; 16: 435;
 3. Rogowski W, Wachuła E, Gorzelak A, Lebiedzińska ASulżyc-Bielicka V, Iżycka-Świeszewska E, Żołnierek J, Kos-Kudła B. Capecitabine and temozolomidecombination for treatment of high-gradewell-       differentiatedneuroendocrinetumour and poorly-differentiatedneuroendocrine carcinoma. Retrospectiveanalysis. Endokrynol Pol. 2019 Mar 7. doi: 10.5603/EP.a2019.0010. PMID:30843182
 4.  Gołota J, Rucińska M, Sejda A. Primary pulmonary sarcomas – diagnosis, treatment, prognostic factors. Pol Ann Med 2019; 26: 66-72.
 5. Rucińska M, Osowiecka K, Kieszkowska-Grudny A, Nawrocki S. SHARP hypofractionated stereotacticradiotherapy for localizedprostatecancer: a biochemicalresponse to treatment. JBUON 2019; 24(5)2099-2106.
 6. Ciseł, L. Pietrzak, W. Michalski, L. Wyrwicz, A. Rutkowski, E. Kosakowska, A. Cencelewicz, M. Spałek, W. Polkowski, M. Jankiewicz, R. Stylinski, M. Be˛benek8, B. Kapturkiewicz, A. Maciejczyk, J. Sadowski, J. Zygulska, W. Zegarski, M. Jankowski, M. Las-Jankowska, Z. Toczko, U. Zelazowska-Omiotek , L. Ke˛pka, J. SochaE. Wasilewska-Tesluk, W. Markiewicz, J. Kładny, A. Majewski, W. Kapuscinski , R. Suwinski  & K. Bujko*, for the Polish Colorectal Study Group. Long-course preoperative chemoradiation versus 5 5 Gy and consolidation chemotherapy for clinical T4 and fixed clinical T3 rectal cancer: long-term results of the randomized Polish II study. Annals of Oncology 2019  0: 1–6, 

 

2018

 1. Osowiecka K, Rucińska M, Nowakowski JJ, Nawrocki S. How long are cancer patients waiting for oncological therapy in Poland. Int J Environ Res Public Healyh 2018; 15: 577;
 2. Rucińska M, Kieszkowska-Grudny A, Sugajska A, Osowiecka K, Siwy-Hudowska A. What do students know about the use of opioids in the treatment of chronic cancer-related pain. Palliat Med Pract 2018; 12: 106-117.
 3. Rucińska M, Osowiecka K, Gałka Sz, Środa R, Wojciechowski P, Sugajska A. Time to treatment of prostate cancer patients. OncoReview 2018; 8: 86-93.
 4. Rucińska M, Osowiecka K, Kocbach T, Środa R, Wilk O, Dusza M. Medical students and delivering poor prognosis and bad news to patients. Palliat Med Pract 2018; 12: 106-117. 2018; 12, 4: 1-7.
 5. Żechowicz M, Gromadziński L, Dudziński L, Grabarczyk Ł, Żechowicz T, Zabłocki M, Zaborowski P.Development and implementation of methods for training doctors and dental surgeons using virtual devices and simulation. Pol. Ann. Med. 2018;25(1):148-152. 

 

2017

 1. Nawrocki S, Rucińska M. Radiochirurgia i radioterapia stereotaktyczna. Onkologia po Dyplomie 2017, 14 (1), s. 30-36 ;
 2. Osowiecka K, Rucińska M, Nawrocki S. Have actual waiting times been reduced by introducing the DILO reform for cancer patients in Poland? Nowotwory Journal of Oncology. 2017, 67 (3), s. 168-173 ;
 3. Rucińska M, Sugajska A. Wpływ paliatywnej radioterapii na jakość życia chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca Inna wersja tytułu: The impact of palliative radiotherapy on quality of life of patients with advanced non-small cell lung cancer. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2017, 11 (1), s. 31-35 ;

 

2016

 1. Kieszkowska-Grudny A, Zając K, Winiarska A, Welsyng D, Strzelczyk, Sokołowski F, Ponieważ M, Plutowski D, Bielesz K, Rucińska M. Pierwsze objawy chorób nowotworowych a zachowania pacjentów. Jak długo pacjenci zwlekają z wizytą u lekarza i gdzie szukają informacji medycznej Inna wersja tytułu: The first symptoms of cancer and patienst behaviours. How long the patients delay the visits to the doctor and where they look for a medical information. Psychoonkologia 2016, 20 (3), s. 123-132;
 2. Kępka L, Socha J, Rucińska M, Wasilewska-Teśluk E, Komosińska K. Tytuł: Sequencing postoperative radiotherapy and adjuvant chemotherapy in non-small cell lung cancer: unanswered questions on the not evidence-based approach Czasopismo: Journal of Thoracic Disease Szczegóły: 2016, 8 (7), s. 1381-1385
 3. Rucińska M, Kieszkowska-Grudny A, Nawrocki S. SHARP hypofractionated stereotactic radiotherapy is well tolerated in prostate cancer. Toxicity and quality of life assessment Inna wersja tytułu: Hypofraktionierte stereotaktische Radiotherapie SHARP ist eine gut tolerierte Behandlung beim Prostatakarzinom: Beurteilung der Toxizität und Lebensqualität. Strahlentherapie und Onkologie. 2016, 192 (7), s. 449-457
 4. Rucińsk M, Kieszkowska-Grudny A,  Strzelczyk W,  Bielesz K, Nawrocki S. Quality of life and sexual activity after stereotactic hypofractionated radiotherapy of prostate cancer patients. Journal of Integrative Oncology. 2016, 5 (3),
 5. Żechowicz M,  Pietroczuk D,  Roszkowski M,  Zechowicz T. Treatment difficulties of malignant esophagorespiratory fistula: Case report of a 56-year-old patient with esophageal cancer. Polish Annals of Medicine 2016, 23 (2), s. 177-181.
 6. Rucińska M. Powikłania radioterapii i systemowego leczenia przeciwnowotworowego- jak sobie z nimi radzić? Tytuł całości: Chory na nowotwór : kompendium postępowania w wybranych sytacjach klinicznych / pod redakcją Małgorzaty Malec-Milewskiej, Małgorzaty Krajnik, Jerzego Wordliczka Adres wydawniczy, liczba stron: Warszawa : Medical Education Oficyna Wydawnicza, 2016, s. 83-97