DIRECTIONS OF TESTS

 • Badanie skuteczności długotrwałego podawania doustnego zmodyfikowanego wyciągu z lucerny pacjentom z dyslipidemią i miażdżycą- prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
 • Stworzenie świńskiego modelu zakrzepicy żylnej i zatoru płucnego w celu analizy zmian zachodzących pomiędzy skrzepliną a śródbłonkiem tętnicy płucnej i błoną wewnętrzną żyły udowej- dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
 • Ocena funkcji lewego przedsionka u chorych z napadowym migotaniem przedsionków
 • Jednoośrodkowe badanie kliniczne oceniające rolę komórek macierzystych w grupie chorych z przewlekłą niewydolnością serca różniących się obecnością nadciśnienia płucnego
 • Opracowanie innowacyjnej spersonalizowanej usługi-terapii skojarzonej u chorych na zaawansowane, nieresekcyjne progresywne nowotwory neuroendokrynne(NEN)- dr hab.  n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM
 • Opracowanie kwestionariusza jakości życia EORTC dla pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi trzustki: Fazy Badania 1-3 dr hab.  n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM
 • Ocena i wpływ zwyczajowej diety na powikłania  sercowo-naczyniowe i jakość życia wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego z zastosowaniem indeksów zdrowej diety i diety niezdrowej oraz ocena wpływu modyfikacji diety przy użyciu białka serwatkowego na zahamowanie miażdżycy i jakość życia badanych chorych- dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
 • Wpływ prozdrowotnych oddziaływań wybranych cyklitoli na funkcjonowanie wybranych linii komórkowych, wybranych modeli zwierzęcych oraz ich możliwości zastosowania w klinice -prof.dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
 • Ocena dynamiki zmian funkcji nerek w ostrej i zdekompresowanej przewlekłej niewydolności serca
 • Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w grupie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
 • Poszukiwanie parametrów klinicznych i nowych parametrów echokardiograficznych przydatnych do oceny rokowania chorych z przewlekłą niewydolnością serca-dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
 • Ocena funkcji układu sercowo-naczyniowego u chorych z otyłością olbrzymią przed i po leczeniu bariatrycznym” dr n. med. Beata Moczulska
 • Ocena funkcji układu sercowo-naczyniowego u chorych w śpiączce przy zastosowaniu nieinwazyjnych badań diagnostycznych – dr n. med. Maciej Żechowicz
 • Ocena zmęczenia u chorych na nowotwór z użyciem wybranych skal, echokardiografii i testu sześciominutowego marszu - dr n. med. Maciej Żechowicz