Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii - main photo

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, którą kieruje dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM, mieści się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Pod tą nazwą funkcjonuje od 01.02.2020 roku. Wcześniej jako Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii została utworzona Zarządzeniem Nr 44 /2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2013 roku działającego na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 224 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych.
Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko- i anglojęzycznych Kierunku Lekarskiego oraz studentów Ratownictwa i Pielęgniarstwa.