Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii - main photo

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, mieści się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko- i anglojęzycznych Kierunku Lekarskiego oraz studentów Ratownictwa, Pielęgniarstwa i Położnictwa. Pod tą nazwą funkcjonuje od 01.02.2020 roku.

Katedra wielokrotnie ulegała przekształceniom i zmieniała nazwę. Pierwszym Kierownikiem Katedry pod nazwą Katedra Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii, zmienionej Zarządzeniem Rektora UWM Nr 132/2014 z dniem 01.01.2015 na Katedrę Chorób Wewnętrznych Gastroenterologii i Kardiologii, w latach 2010-2015 był prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski – internista, gastroenterolog, hepatolog, specjalista chorób zakaźnych.

W latach 2015-2017 Katedra funkcjonowała pod nazwą Katedra Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych i została zlikwidowana Zarządzeniem Rektora Nr 3/2017 z dnia 02.01.2017, tym samym jej pracownicy zostali przeniesieni do Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, utworzonej Zarządzeniem Nr 44/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2013 roku.  

Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii zarządzeniem Nr 1/2020 Rektora UWM z dnia 10 01.2020 w wyniku przekształceń na Wydziale Lekarskim zmieniła nazwę na Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Od roku 2013-do końca stycznia 2020 r. Katedrą Kardiologii i Kardiochirurgii kierował prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog

Od 01.02.2020 do chwili obecnej Kierownikiem Katedry jest dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM internista, kardiolog