DIRECTIONS OF TESTS

Research

Directions of scientific research conducted at the 
Department of Internal Medicine in the academic year 2016 to 2023:

 

      

 

2023

 

 

 

 

 

Cukrzycowa choroba oczu w stanach przedcukrzycowych – porównanie oceny fundus kamery i algorytmu sztucznej inteligencji klasycznym badaniem okulistycznym oraz ich korelacja ze stężeniem VEGF”

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

 

Ocena metagenetyczna mikrobiomu przewodu pokarmowego przy użyciu sekwencjonowania pełnogenomowego u kobiet ciężarnych z ciążą fizjologiczną, chorobą Hashimoto, chorobą Gravesa i cukrzycą ciążową

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

 

Wpływ wybranych parametrów metabolizmu żelaza na przebieg ciąży oraz wyniki położnicze, u kobiet z ciążą fizjologiczną, z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy (AITD), cukrzycą ciążową (GDM) oraz autoimmunizacyjną choroba tarczycy i cukrzycą ciążową.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

 

Wpływ delecji RAGE/Diaph1 na zmniejszenie uszkodzenia siatkówki i nerwu wzrokowego w cukrzycy.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

 

2022

 

 

 

 

 

Wpływ wybranych parametrów metabolizmu żelaza na przebieg ciąży oraz wyniki położnicze, u kobiet z ciążą fizjologiczną, z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy (AITD), cukrzycą ciążową (GDM) oraz autoimmunizacyjną choroba tarczycy i cukrzycą ciążową.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

 

Wpływ delecji RAGE/Diaph1 na zmniejszenie uszkodzenia siatkówki i nerwu wzrokowego w cukrzycy.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

 

 

Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

 

2021

 

 

 

 

L.p.

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

  

Kierownik projektu

1

Wpływ przewlekłej choroby nerek (PChN) na zaburzenia strukturalno –  czynnościowe mózgu, oceniane za pomocą spektroskopii rezonansu magnetycznego. (NOWY)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. n med. Tomasz Stompór

2

Mikronaczyniowe powikłania cukrzycy z szczególnym uwzględnieniem korelacji pomiędzy retinopatią a neuropatią cukrzycową. (NOWY)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

Dr n. med. Wojciech Matuszewski

3

Przewlekłe powikłania mikro- i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych. (NOWY)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

4

Wpływ mikrobioty przewodu pokarmowego na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego.

Ocena wpływu przeszczepu flory jelitowej na przebieg kliniczny postaci remisyjno-rzutowej stwardnienia rozsianego

(kontynuacja)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny

  

Dr n. med. Tomasz Arłukowicz

 

2020

 

 

 

 

L.p.

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

  

Kierownik projektu

1

Ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów z przypadkowiakami nadnercza.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz; lek Magdalena szychlińska

2

Przewlekłe powikłania mikro- i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

3

Wpływ mikrobioty przewodu pokarmowego na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny

  

Dr n. med. Tomasz Arłukowicz

 

2019

 

 

 

 

L.p.

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

  

Kierownik projektu

1

Ocena zmian w obszarze siatkówki in vitro na poziomie komórkowym i mikronaczyniowym u chorych z cukrzycą typu 1 wraz z oceną neuropatii autonomicznej układu sercowo-naczyniowego.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

2

Przewlekłe powikłania mikro i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

3

Ocena sztywności tętnic i zaburzeń mineralizacji kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym chorych na rzs i łzs

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

15 000,00

0,00

Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

4

Analiza wskaźników sztywności ścian naczyń u Pacjentów po świeżym udarze niedokrwiennym mózgu.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

 

2018

 

 

 

 

L.p.

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

  

Kierownik projektu

1

Ocena zmian w obszarze siatkówki in vitro na poziomie komórkowym i mikronaczyniowym u chorych z cukrzycą typu 1 wraz z oceną neuropatii autonomicznej układu sercowo-naczyniowego.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

2

Przewlekłe powikłania mikro i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

3

Ocena sztywności tętnic i zaburzeń mineralizacji kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym chorych na rzs i łzs.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

4

Analiza wskaźników sztywności ścian naczyń u Pacjentów po świeżym udarze niedokrwiennym mózgu.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

 

2017

 

 

 

 

L.p.

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

  

Kierownik projektu

1

Wpływ nieprawidłowej czynności nerek na zaburzenia mineralno-kostne u pacjentów z gammapatiami monoklonalny

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

  

Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

 

2016

 

 

 

 

L.p.

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

  

Kierownik projektu

1

Oś „kości-nerki-serce” u pacjentów z chorobą wieńcową poddanych koronarografii

Katedra Chorób Wewnętrznych