DIRECTIONS OF TESTS


2022

 

Wpływ wybranych parametrów metabolizmu żelaza na przebieg ciąży oraz wyniki położnicze, u kobiet z ciążą fizjologiczną, z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy (AITD), cukrzycą ciążową (GDM) oraz autoimmunizacyjną choroba tarczycy i cukrzycą ciążową.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

 

2021

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

Wpływ przewlekłej choroby nerek (PChN) na zaburzenia strukturalno –  czynnościowe mózgu, oceniane za pomocą spektroskopii rezonansu magnetycznego. (NOWY)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Mikronaczyniowe powikłania cukrzycy z szczególnym uwzględnieniem korelacji pomiędzy retinopatią a neuropatią cukrzycową. (NOWY)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Przewlekłe powikłania mikro- i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych. (NOWY)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Wpływ mikrobioty przewodu pokarmowego na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego.

Ocena wpływu przeszczepu flory jelitowej na przebieg kliniczny postaci remisyjno-rzutowej stwardnienia rozsianego

(kontynuacja)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny

2020

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

Ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów z przypadkowiakami nadnercza.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Przewlekłe powikłania mikro- i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Wpływ mikrobioty przewodu pokarmowego na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny

2019

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

Ocena zmian w obszarze siatkówki in vitro na poziomie komórkowym i mikronaczyniowym u chorych z cukrzycą typu 1 wraz z oceną neuropatii autonomicznej układu sercowo-naczyniowego.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Przewlekłe powikłania mikro i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Ocena sztywności tętnic i zaburzeń mineralizacji kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym chorych na rzs i łzs

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

 

Analiza wskaźników sztywności ścian naczyń u Pacjentów po świeżym udarze niedokrwiennym mózgu.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

 

2018

 

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

 

Ocena zmian w obszarze siatkówki in vitro na poziomie komórkowym i mikronaczyniowym u chorych z cukrzycą typu 1 wraz z oceną neuropatii autonomicznej układu sercowo-naczyniowego.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

 

Przewlekłe powikłania mikro i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

 

Ocena sztywności tętnic i zaburzeń mineralizacji kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym chorych na rzs i łzs.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

 

Analiza wskaźników sztywności ścian naczyń u Pacjentów po świeżym udarze niedokrwiennym mózgu.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

 

2017

 

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

 

Wpływ nieprawidłowej czynności nerek na zaburzenia mineralno-kostne u pacjentów z gammapatiami monoklonalny

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

 

2016

 

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

 

Oś „kości-nerki-serce” u pacjentów z chorobą wieńcową poddanych koronarografii

Katedra Chorób Wewnętrznych

 


 

 

 

1.Assessment of arterial stiffness and bone mineralization disorders in postmenopausal women with eyelash and tears.

2. Analysis of vascular wall stiffness indices in patients after recent ischemic stroke.

3. Assessment of changes in the retinal region in vitro at the cellular and microvascular levels in patients with type 1 diabetes along with the assessment of autonomic cardiovascular neuropathy.

4. Chronic micro and macrovascular complications of diabetes in pre-diabetes.