Katedra Chorób Wewnętrznych - main photo

Katedra Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego została powołana decyzją Senatu z dnia 30 stycznia 2009r. (Uchwała nr 96). Od 01.01.2021 roku kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór.
 
W skład Katedry wchodzą:
 
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych powstała na bazie Oddziału Diabetologicznego i Endokrynologicznego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Klinika zapewnia diagnostykę i leczenie chorych na cukrzycę, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego oraz innymi zaburzeniami metabolicznymi z województwa Warmińsko-Mazurskiego w dwóch oddziałach szpitalnych: Oddział Kliniczny Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Diabetologii.
 
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych kontynuuje dotychczasowe zadania dydaktyczne z zakresu szkolenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek a obecnie, również wśród studentów Wydziału Nauk Medycznych.
 
Kierunki realizowanych i planowanych badań naukowych:
  1. Badania nad cukrzycą
  2. Choroby tarczycy
  3. Badania nad stanem odżywienia ludności woj. Warmińsko-Mazurskiego.
 
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chorób Wewnętrznych powstała na bazie Oddziału Nefrologicznego, Chorób Wewnętrznych i Leczenia Zatruć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na mocy decyzji Senatu UWM, uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
 
Oddział, jako pierwszy w całym województwie, zaczął wykonywać dializy w roku 1978. Na przestrzeni ponad 30 lat w Oddziale kształtowało wiedzę i umiejętności wielu lekarzy internistów i nefrologów z całego regionu. Obecnie wielu z nich to doświadczeni i znakomici specjaliści z zakresu nefrologii, hematologii, medycyny nuklearnej, czy endokrynologii.
 
Oddział Kliniczny Hematologii

Oddział Hematologii został utworzony w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w październiku 2012 roku. Dysponuje 21 łóżkami oraz ośmioma stanowiskami pobytu dziennego. Celem działania oddziału jest nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych, głównie onkohematologicznych. Oddział zajmuje się nowoczesną diagnostyką ostrych białaczek, chłoniaków, opartą na badaniach immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych. Prowadzimy ponadto intensywne leczenie hematologiczne, jakie stosuje się współcześnie w ostrych białaczkach, szpiczakach czy chłoniakach. Diagnostyka i leczenie oparte na standardach światowych i europejskich to dewiza działania oddziału. Pracownicy oddziału hematologii biorą aktywny udział w pracach grup roboczych d.s. chłoniaków, ostrych białaczek czy szpiczaka plazmocytowego (PLRG, PALG, PGSz). Dodatkowo uczestniczymy w badaniach klinicznych, w opracowaniu i aktualizacji standardów leczenia schorzeń hematologicznych. Prowadzimy od 2013 roku działalność dydaktyczno – naukową w ramach Oddziału Klinicznego Hematologii Katedry Chorób Wewnętrznych UWM z zakresu hematologii i transplantolgii.

Oddział Gastroenterologiczny
Profil hospitalizacji leczonych przypadków w oddziale obejmuje praktycznie cały wachlarz jednostek chorób przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, w tym wymagające szczególnie specjalistycznego nadzoru: ciężkie rzuty idiopatycznych chorób jelit (oddział jest jednostką odwoławczą w tych przypadkach dla całego regionu), ostrego zapalenia trzustki, zdekompensowanej marskości wątroby, nowotwory przewodu pokarmowego.

Oddział realizuje Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego i prowadzi nadzór kolonoskopowy całej populacji mieszkańców Warmii i Mazur w wieku 50-65 lat w ramach Programu Polityki Zdrowotnej MZ. Znajduje się na liście ośrodków referencyjnych leczenia nieswoistych zapalnych chorób jelit. Uczestniczy w Ogólnopolskim Rejestrze Osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna.