HARMONOGRAMY I TEMATYKA

Harmonogram ćwiczeń  - Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 2/4 - semestr letni 2022/2023

 

Ćwiczenia w części realizowanej przez Katedrę Radiologii prowadzone są przez:

  • lek.dent. Juliannę Łączkowską-Serafin
  • lek. Zuzannę Łączkowską
  • lek. Karinę Borszczewską-Chechłowską

 

Ćwiczenie 1:

Zapoznanie studentów z teorią badania przedmiotowego głowy, szyi oraz USG tarczycy

Celem jest, aby student zapoznał się z badaniem przedmiotowym głowy i szyi, nieprawidłowościami występującymi w tym obszarze ciała, schematem badania, podstawami badania USG szyi (tarczycy, ślinianek).

 

Ćwiczenie 2:

Praktyczna część zajęć, wykorzystanie wiedzy uzyskanej na zajęciach poprzednich, badanie przedmiotowe głowy i szyi studentów w parach, wykonanie USG szyi w parach

Celem jest, aby student potrafił wykonać badanie przedmiotowe głowy i szyi, potrafił rozpoznać nieprawidłowości występujące w tym obszarze ciała, potrafił wykonać samodzielnie USG szyi (tarczycy, ślinianek).

 

Ćwiczenie 3: 

Badanie fizykalne klatki piersiowej i jamy brzusznej

Celem jest aby student nauczył się przeprowadzać badanie fizykalne klatki piersiowej i jamy brzusznej. Badanie na pacjencie standaryzowanym.

 

Ćwiczenie 4: 

Podstawy badania USG jamy brzusznej

Celem jest aby student zrozumiał jak się przeprowadza badanie USG jamy brzusznej, połączył wiedzę, otrzymaną na zajęciach z anatomii z wykonaniem badania obrazowego.