Katedra Psychiatrii - main photo

Katedra Psychiatrii i Klinika Psychiatrii Wydziału Lekarskiego została utworzona 1 czerwca 2013 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych (Uchwała nr 224).

Do dnia 31 grudnia 2020 r. funkcję Kierownika Katedry Psychiatrii pełniła prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko.

Z dniem 01 stycznia 2021 r. w oparciu o Zarządzenie nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2020 r. nazwa Katedry Psychiatrii uległa zmianie na Katedrę Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych.

Funkcję Kierownika Katedry Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych z dniem 01 stycznia 2021 r. objęła dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk.

Z dniem 01 marca 2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lutego 2021 r., w ramach Katedry Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych powstała Klinika Reumatologii.