PRZEWODNICZĄCY

Koła Naukowego Onkologii

Kamil Waczyński

Koła Naukowego Immunoonkologii

Natalia Rutecka