OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STRONĘ

Osobą odpowiedzialna za stronę internetową Katedry:

mgr Agnieszka Jurewicz

agnieszka.jurewicz@uwm.edu.pl