ADRES KORESPONDENCYJNY

Budynek Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. E. Behringa, I piętro, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn