Tematyka zajęć

Farmakokinetyka.

Interakcje leków.

Przykłady interakcji leków i ich kliniczne nastepstwa.

Działania niepożądane leków.

Interakcje leków z żywnością na poziomie wchlaniania.

Składniki pokarmowe zwiększające i zmniejszające wchlanianie leków.

Działanie synergistyczne leków i składników żywności.

Wpływ leków na wchłanianie składników pokarmowych i stan odżywiania.

Przykłady najczęstrzych interakcji pomiedzy lekami a zywnością.

Interacje pomiędzy lekami i alkoholem.

Wpływ leków na metabolizm alkoholu.

Podstawy farmakologii wieku rozwojowego.

Interakcje leków hormonalnych z żywnością.

Farmakoterapia przewodu pokarmowego.

Wpływ żywności na proces biotransformacji leków.

Farmakoterapia przewodu pokarmowego.

Metody oceny narażenia na wystąpienie interakcji pomiędzy lekami a składnikami żywności (tematy przygotowywane przez studentów).