Katedra Dermatologii - main photo

Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej została powołana w dniu 21 października 2011 roku na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządzeniem Rektora UWM na podstawie uchwały Senatu UWM nr 72 z dnia 21/10/2011 roku. Kierownikiem Katedry i Kliniki jest Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek. Oficjalne otwarcie Kliniki i Katedry Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej odbyło się w dniu 6 listopada 2012 r. Pracownicy Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej prowadzą zajęcia dydaktyczne z dermatologii i wenerologii ze studentami Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego na kierunku Lekarskim (IV i V rok) oraz Pielęgniarstwa, natomiast od roku akademickiego 2013/2014 prowadzone będą również zajęcia na kierunku Lekarskim  English Division rok IV. Katedra mieści się w nowo wyremontowanym budynku Miejskiego Szpitala Zespolonego przy al. Wojska Polskiego 30 w Olsztynie. Dysponuje ona wykwalifikowaną kadrą i bogatym zapleczem materiałów dydaktycznych oraz nowocześnie wyposażonymi salami przystosowanymi do prowadzenia zajęć praktycznych. W Klinice oprócz oddziału działa Konsultacyjna Poradnia Dermatologiczna, Gabinet Dermatochirurgii, Pracownia Immunodermatologii oraz pracownie Diagnostyki Fotodermatologicznej i Fototerapii, Dermatoskopii oraz Alergologii. Na bazie współpracy z Zakładem Patomorfologii zostanie stworzona Pracownia Dermatopatologii. Dzięki stałej, ścisłej współpracy z innymi najlepszymi ośrodkami dermatologicznymi krajowymi i zagranicznymi, w Klinice wprowadza się najnowsze metody diagnostyczno – lecznicze, zgodne z najnowszą, aktualnie obowiązującą wiedzą. Ocena wykonywanych usług medycznych jest na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami, o czym świadczą certyfikaty ISO i oceny Komisji Akredytacyjnej. Nasi pracownicy biorą czynny udział w zjazdach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje oraz prowadzą badania naukowe. Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii, obecnie szkoląc sześciu rezydentów.

Zadania Kliniki

 • diagnostyka i leczenie chorób skóry i schorzeń przenoszonych drogą płciową,
 • diagnostyka alergologiczna schorzeń spowodowanych alergią kontaktową i schorzeń wywołanych alergią humoralną ze szczególnym uwzględnieniem alergii powietrzno-pochodnej i pokarmowej w tym także z wykonywaniem testów z alergenami natywnymi,
 • diagnostyka alergii lekowej,
 • diagnostyka fotodermatoz,
 • diagnostyka mykologiczna,
 • diagnostyka zakażeń skóry wywołanych nużeńcami oraz spowodowanych przez świerzbowce,
 • ocena histopatologiczna biopsji skórnych,
 • ocena dermatoskopowa zmian skórnych,
 • diagnostyka serologiczna kiły,
 • fotolecznictwo: PUVA - terapia i UVB 311,
 • Zabiegi dermatochirurgii:

krioterapeutyczne i elektrokoagulacyjne oraz usuwanie operacyjne łagodnych zmian
przerostowych skóry lub stanów przednowotworowych oraz raków skóry.

Pracownia Immunodermatologii

 • badanie bezpośrednie immunofluorescencyjne wycinków skóry,
 • oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich w klasie IgA,
 • oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich w klasie IgG,
 • ilościowa ocena występowania przeciwciał przeciwjądrowych (ANA / HEP-2),
 • wykazanie obecności przeciwciał charakterystycznych dla Pemphigus foliaceus,   Pemphigus seborrhoicus, Lupus erythematosus,
 • wykazawanie obecności przeciwciał charakterystycznych dla Pemphigoid Bullosus, Pemphigus Vulgaris.

Działalność naukowa

 • poprawa i optymalizacja diagnostyki i leczenia raków skóry,
 • profilaktyka i wczesna diagnostyka czerniaka skóry i jej wpływ na wyniki leczenia i umieralność,
 • poszukiwanie nowych metod diagnostycznych i optymalizacja metod leczenia chłoniaków skóry,
 • badania nad etiopatogenezą i poszukiwanie skuteczniejszych metod leczenia bielactwa,
 • badania dotyczące różnych aspektów etiopatogenezy łuszczycy, szczególnie w zakresie genetyki, zaburzeń immunologicznych i metabolicznych,
 • nowe kierunki w leczeniu łuszczycy,
 • fotodermatologia i fototerapia,
 • badania nad etiopatogenezą i optymalizacja leczenia atopowego zapalenia skóry,
 • diagnostyka i poszukiwanie metod leczenia pacjentów kazuistycznych.