ADRES KORESPONDENCYJNY

Katedra Chorób Wewnętrznych

WYDZIAŁ LEKARSKI

COLLEGIUM MEDICUM

 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

 w Olsztynie

 Sekretariat:

mgr inż. Izabela Dajnowska izabela.dajnowska@uwm.edu.pl

mgr inż. Jolanta Gruchacz jolanta.gruchacz@uwm.edu.pl


10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, pok. 32)

tel. 089 538 63 67