KIERUNKI BADAŃ

Badania naukowe

Kierunki badań naukowych prowadzonych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w roku akademickim 2016 do 2022:

 

2022

 

Wpływ wybranych parametrów metabolizmu żelaza na przebieg ciąży oraz wyniki położnicze, u kobiet z ciążą fizjologiczną, z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy (AITD), cukrzycą ciążową (GDM) oraz autoimmunizacyjną choroba tarczycy i cukrzycą ciążową.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

 

2021

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

Wpływ przewlekłej choroby nerek (PChN) na zaburzenia strukturalno –  czynnościowe mózgu, oceniane za pomocą spektroskopii rezonansu magnetycznego. (NOWY)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Mikronaczyniowe powikłania cukrzycy z szczególnym uwzględnieniem korelacji pomiędzy retinopatią a neuropatią cukrzycową. (NOWY)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Przewlekłe powikłania mikro- i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych. (NOWY)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Wpływ mikrobioty przewodu pokarmowego na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego.

Ocena wpływu przeszczepu flory jelitowej na przebieg kliniczny postaci remisyjno-rzutowej stwardnienia rozsianego

(kontynuacja)

Katedra Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny

2020

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

Ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów z przypadkowiakami nadnercza.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Przewlekłe powikłania mikro- i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Wpływ mikrobioty przewodu pokarmowego na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny

2019

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

Ocena zmian w obszarze siatkówki in vitro na poziomie komórkowym i mikronaczyniowym u chorych z cukrzycą typu 1 wraz z oceną neuropatii autonomicznej układu sercowo-naczyniowego.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Przewlekłe powikłania mikro i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Ocena sztywności tętnic i zaburzeń mineralizacji kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym chorych na rzs i łzs

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

 

Analiza wskaźników sztywności ścian naczyń u Pacjentów po świeżym udarze niedokrwiennym mózgu.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

 

2018

 

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

 

Ocena zmian w obszarze siatkówki in vitro na poziomie komórkowym i mikronaczyniowym u chorych z cukrzycą typu 1 wraz z oceną neuropatii autonomicznej układu sercowo-naczyniowego.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

 

Przewlekłe powikłania mikro i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

 

Ocena sztywności tętnic i zaburzeń mineralizacji kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym chorych na rzs i łzs.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

 

Analiza wskaźników sztywności ścian naczyń u Pacjentów po świeżym udarze niedokrwiennym mózgu.

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

 

2017

 

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

 

Wpływ nieprawidłowej czynności nerek na zaburzenia mineralno-kostne u pacjentów z gammapatiami monoklonalny

Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

 

2016

 

 

Nazwa/temat  projektu

Jednostka/Katedra

 

Oś „kości-nerki-serce” u pacjentów z chorobą wieńcową poddanych koronarografii

Katedra Chorób Wewnętrznych