CONSULTATION

Consultations after making an appointment with the Secretariat of the Department of Anaesthesiology and Intensive Care

Dr hab.n. med. Dariusz Onichimowski, prof UWM   - piątek 11.00-12.00 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul. Żołnierska 18, Olsztyn

Dr n. med. Bułat Tuyakov   - piątek 11.00-12.00 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul. Żołnierska 18, Olsztyn

Dr n. med. Paweł Radkowski  - piątek 11.00-12.00 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul. Żołnierska 18, Olsztyn

lek. med. Joanna Wolska - piątek 11.00-12.00 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul. Żołnierska 18, Olsztyn

dr n. med. . Małgorzata Braczkowska - Skibińska– wtorek 11.00-12.00 – II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki, Szpital Kliniczny ul. Warszawska 30 Olsztyn

Lek. med. Nastassia Karakina  – wtorek 11.00-12.00 – II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii , Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. Warszawska 30 Olsztyn

Lek. med. Adam Kuczys   – wtorek 11.00-12.00 – II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii , Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. Warszawska 30 Olsztyn

Lek med. Mariusz Kęska - - piątek 11.00-12.00 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul. Żołnierska 18, Olsztyn

Lek med. Iwona Podlińska - piątek 11.00-12.00  Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

 

For further information, please call, tel. (+48) 89 524-61-48