Wykład otwarty Pani Prof. Redy Žemaitienė z Uniwersytetu Medycznego w Kownie

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.02.2022 w godz. 14.00 – 17.00 na platformie Google Meet odbędzie się wykład otwarty Pani Prof. Redy Žemaitienė z Uniwersytetu Medycznego w Kownie, pt: „Infectious and noninfectious keratitis”.

 

Link do wykładu w Google Meet:  https://meet.google.com/msn-zbrq-upo

 
Pani prof. Reda Žemaitienė zgodziła się poprowadzić wykład na zaproszenie Pana prof. zw. dr hab. n. med. Andrzeja Grzybowskiego.

 

Wykład jest zorganizowany w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim.

Prof. Reda Žemaitienė od 2017 jest kierownikiem i profesorem Kliniki Chorób Oczu Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Kownie, Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu. Jest kierownikiem Sekcji Chorób Rogówki i Zapalenia błony naczyniowej oka w Klinice Okulistycznej, okulistą wykonującym złożone operacje oka dla dzieci i dorosłych. Klinika Chorób Oka jako jedyna na Litwie wykonuje operacje wewnątrzgałkowe u dzieci. Jest to największa na Litwie placówka diagnostyczno-lecznicza chorób oczu. Klinika stanowi najważniejszą bazę szkoleniową dla okulistów i lekarzy rezydentów na Litwie. Zainteresowania naukowe Kliniki to m.in. poszukiwanie markerów immunogenetycznych i metabolicznych u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki żółtej i szybko postępującą retinopatią cukrzycową; ekspresje fenotypowe w zapaleniu nerwu wzrokowego i ich związek z markerami molekularnymi; związki między funkcjami wzroku a markerami immunogenetycznymi i zmianami morfologicznymi w gruczolaku przysadki; powiązania zespołu pseudozłuszczającego z chorobą niedokrwienną serca i stresem oksydacyjnym; poszukiwanie nowych objawów klinicznych i markerów immunogenetycznych chorób rogówki, ocena skuteczności nowych metod chirurgii zaćmy, poszukiwanie powiązań między jaskrą a innymi chorobami neurodegeneracyjnymi oraz nowych innowacyjnych nieinwazyjnych metod diagnostycznych i leczniczych.

Prof. Reda Žemaitienė zajmuje się chirurgią zaćmy, jaskry, przeszczepami rogówki, chorobami rogówki oraz zapaleniem błony naczyniowej oka. Edukując mieszkańców, wprowadziła do kliniki techniki symulacji klinicznej, która jako pierwsza wykorzystała metodologię wirtualnej rzeczywistości do szkolenia okulistów. Jest członkiem Litewskiego Towarzystwa Jaskry, członkiem Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Chorób Rogówki i wiceprezesem Litewskiego Towarzystwa Okulistów. Jest przedstawicielem Litwy ds. okulistyki w Europejskiej Radzie Okulistów, przedstawicielem Szpitala Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu Litwy w Sieci Ośrodków Referencyjnych ds. Rzadkich Chorób Oczu ( ERN-EYE). Wspólnie z innymi badaczami przygotowywała i publikowała publikacje edukacyjne i popularnonaukowe oraz publikacje w czasopismach naukowych, głównie dotyczące chirurgicznego leczenia zaćmy, tj. „Zakaźne choroby oczu”, „Opracowanie sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych”, „Ostre zaburzenia nerwu wzrokowego i układu krążenia siatkówki”, „Zastosowanie technologii laserowej w diagnostyce chorób oczu”. Pani Profesor jest członkiem Galerii Honorowej Progimnazjum im. Antanasa Vienuolisa w Anykščiai.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o kontakt mailowy z:
Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl

 


 

Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego