Wykład otwarty Pana Prof. Bertholda Koletzko z Uniwersytetu Monachijskiego

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2022 roku w godz. 13.00 – 16.00 w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego UWM w Olsztynie, odbędzie się wykład otwarty Pana Prof. Bertholda Koletzko z Uniwersytetu Monachijskiego, pt: „Health effects of polyunsaturated fatty acids – diet or genes”.

 

Pan Prof.Berthold Koletzko zgodził się poprowadzić wykład na zaproszenie Pani dr hab. n. med. Elżbiety Jarockiej – Cyrta, prof UWM, Kierownika Katedry Pediatrii Klinicznej, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

 

Wykład jest zorganizowany w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim.

Prof. Berthold Koletzko jest profesorem pediatrii na LMU - Ludwig-Maximilians-Universität Monachium, Niemcy i kieruje Oddziałem Medycyny metabolicznej i żywieniowej w Szpitalu Dziecięcy im. dr von Haunera, Univ. Monachijskiego Centrum Medycznego. Profesor Berthold Koletzko staż w zakresie pediatrii odbył w Uniwersytecie w Diseldorfie. W 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Monachium. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczyły schorzeń metabolicznych, niedożywienia i prawidłowego żywienia dzieci. Był światowym pionierem badań  nad syntezą i rolą biologiczną wieloniesnasyconych  kwasów tłuszczowych. Prace naukową kontynuował w  Klinice Żywienia Pediatrycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Toronto
w  Kanadzie w latach 1986-1988. Po powrocie do Niemiec kierował zespołem badającym metabolizm  kwasów tłuszczowych w różnych okresach życia dziecka. W 1989 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, w 1992 roku został profesorem Uniwersytetu Ludwika Maksymilina w Monachium, który należy do 10 najlepszych uniwersytetów w Europie.

W dalszej swojej pracy profesor rozwijał pionierskie metody badawcze dotyczące metabolizmu kwasów tłuszczowych, kierował konsorcjum zajmującym się badaniami dotyczącymi programowania żywieniowego (suma otrzymanych grantów to ponad 20 milionów Euro). Profesor Koletzko jest autorem ponad 900 prac z zakresu żywienia, programowania żywieniowego, metabolizmu lipidów.

Liczba cytować 18 700, Ineks Hirscha 68, Impact Factor 2370. Jest autorem 210 rozdziałów do książek oraz 36 monografii.Profesor Koletzko był edytorem wielu czasopism o międzynarodowym zasięgu.

Od wielu lat profesor Koletzko wspiera młodych naukowców z Polski, współpracował z Instytutem-Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, prowadził wiele badań międzynarodowych z udziałem badaczy z Polski (Childhood Obesity Project, Early Nutrition). W 2019 roku Profesor Koletzko uzyskał tytuł  Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Profesor Koletzko jest świetnym wykładowcą, powadzi wykłady na konferencjach międzynarodowych oraz w ośrodkach akademickich w ramach zajęć dydaktycznych.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o kontakt mailowy z:

Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl

 


 

Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego