Zestawienie Absolwentów Kierunku Lekarskiego

Zestawienie Absolwentów Kierunku Lekarskiego

 

Lp.Rok ukończenia studiówKierunek Lekarski w języku polskimKierunek Lekarski w języku angielskim
Ogółemw tym kobietyOgółemw tym kobiety
1.20144832--
2.20155432--
3.20163317122
4.20174017249
5.201841292010
6.201962361710
7.20204331101
8.202155 33 239
9.202293523718
 RAZEM46927914359

 

 

Łączna liczba absolwentów kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim
Ogółem612
- kobiety338
- mężczyźni274