Zakład Medycyny Rodzinnej - main photo

Katedra Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych została przekształcona z dniem 1 lutego 2020 roku z Zakładu Medycyny Rodzinnej na podstawie Zarządzenia Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim UWM.

Zakład Medycyny Rodzinnej Wydziału Nauk Medycznych został utworzony 1 czerwca 2013 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych (Uchwała nr 607).