Skład Wydziałowego Samorządu Doktorantów

Przewodniczący

lek. Łukasz Jaśkiewicz
tel. (+48) 89 524-53-04
e-mail: lukasz.jaskiewicz@uwm.edu.pl


 

Wiceprzewodniczący

lek. Angelika Baranowska-Jurkun
e-mail: angelika.baranowska.1@student.uwm.edu.pl


 

Sekretarz

mgr piel. Diana Maniak-Brzezińska
e-mail: diana.maniak@student.uwm.edu.pl

 

 

Uczelniany Samorząd Doktorantów