ADRES KORESPONDENCYJNY

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Lekarski

Katedra Histologii i Embriologii Człowieka

budynek Collegium Anatomicum (niski parter)

Al. Warszawska 30,  10-082 Olsztyn

e-mail:      wnm.histologia@uwm.edu.pl