Katedra Anatomii - main photo

Historia katedry anatomii

Katedra Anatomii Człowieka powstała w Olsztynie 2008 roku. Kierownikiem katedry został prof. Jerzy Gielecki.

Z kuchni wojskowej powstała jedna z najnowocześniejszych w Polsce katedr anatomii, przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac naukowych zarówno na materiale sekcyjnym jak i w rzeczywistości wirtualnej na bazie preparatów anatomicznych, skanów z tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Katedra wyposażona jest w stanowiska do przygotowywania preparatów anatomicznych do zajęć oraz w urządzenia do skanowania modeli trójwymiarowych.

W katedrze realizowane są zajęcia dla studentów kierunków: lekarskiego (także w języku angielskim), ratownictwa medycznego, dietetyki oraz logopedii. Nauka anatomii wspomagana jest przez autorskie oprogramowanie (m. in. system elektronicznych testów na tabletach multimedialnych). Wykłady odbywają się przy użyciu nowatorskich technik, pozwalających studentom na oglądanie obrazów trójwymiarowych.

W 2009 i w 2012 został zorganizowany Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej “Scapula aurea” w którym studenci UWM zajęli jedne z najwyższych miejsc.

Od 2010 roku, corocznie organizowany jest konkurs “Scalpellum aureum” na najlepszy projekt preparatu sekcyjnego. Pomysłodawcą jest dr n. med. Anna Żurada, będąca adiunktem katedry. Preparaty i prezentacje uczestników z Olsztyna zdobyły pierwsze i drugie miejsca.

Od 2010 odbywają się ogólnopolskie warsztaty dla lekarzy, polegające na wykonywaniu skomplikowanych zabiegów operacyjnych na zwłokach (cadaver workshop).

Z inicjatywy kierownika katedry, prof. Jerzego Gieleckiego miała miejsce, po raz pierwszy w Polsce, Ceremonia białego fartucha. Od 2011 roku uroczystość ta kontynuowana jest corocznie.

Istotnym osiągnięciem jest znaczący wkład w organizację od podstaw i rozpoczęcie w 2010 roku na UWM studiów w języku angielskim na kierunku lekarskim. Dzięki zaangażowaniu pracowników katedry w promowanie kierunku English Division powstało wiele, filmów, broszur oraz spotów reklamowych.

Obszar zainteresowań badawczych zawiera się w opracowaniu i rozwijaniu Zintegrowanego Systemu Modelowania FUSION, docenionego na arenie międzynarodowej (Srebrny medal Brussels Innova 2012, Złoty medal Brussels Innova 2013 oraz Grand Prix Brussels Innova 2013). Badania nad systemem weszły w 2017 r. w proces komercjalizacji, a w 2018 r. złożono wniosek patentowy.