KATEDRA HISTOLOGII I EMBRIOLOGII CZŁOWIEKA

Katedra Histologii i Embriologii Człowieka została powołana Uchwałą Senatu UWM nr 316 z dn. 13  czerwca 2008 roku. Swoją siedzibę ma w nowoczesnym budynku Collegium Anatomicum, który znajduje się na terenie Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego.

Wówczas jako kierownik został powołany twórca Katedry prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć.

Obecnie funkcję kierownika jednostki od dnia 01.01.2021 pełni współtwórca Katedry dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM.

Od dnia 1 października 2008 roku Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów na kierunku lekarskim w języku polskim, a od 1 października 2010 roku dla studentów na kierunku lekarskim w języku angielskim.  W roku 2015 Katedra Histologii rozpoczęła zajecia  ze studentami kierunku Dietetyka. Studenci Wydziału Nauk Medycznych korzystają z nowocześnie zaadaptowanych i wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych Katedry.

Od momentu powstania Katedra Histologii i Embriologii rozwija się bardzo prężnie 
i systematycznie powiększa się o nowe laboratoria i profile badawcze. W latach 2007-2008 powstały pierwsze pracownie laboratoryjne: pracownia histologiczna i laboratorium biologii molekularnej. Obecnie Katedra dysponuje pięcioma laboratoriami na czele z pracownią in vitro, pracownią mikroskopii fluorescencyjnej oraz pracownią rozdziału białek.

Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą w ramach uzyskanych przez pracowników Katedry grantów Narodowego Centrum Nauki, dotyczy ona molekularnych aspektów procesu nowotworzenia i powstawania takich nowotworów, jak rak jelita grubego czy rak nerki. Prowadzone są również badania nad morfologią i funkcją jelita układu nerwowego.

Wyniki badań publikowane są w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych.