Katedra Ginekologii i Położnictwa - main photo

Katedra Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa została powołana zarządzeniem Rektora UWM (Uchwała Senatu UWM z dnia 25 maja 2012 roku) w dniu 1 czerwca 2012 roku na ówczesnym Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Obecnie Katedra funkcjonuje pod nazwą Katedra Ginekologii i Położnictwa. Kierownikiem Katedry jest dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski

Katedra Ginekologii i Położnictwa realizuje działalność dydaktyczną dla studentów Kierunku Lekarskiego (Wydział Lekarski) i Ratownictwa a od roku akademickiego 2017/2018 również dla studentów Kierunku Położnictwo (Wydział Nauk o Zdrowiu).

Zajęcia dydaktyczne realizowane są  w Klinice Ginekologiczno-Położniczej i Ginekologii Onkologicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie) oraz w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa (Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie).