prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

Telefon: 
(+48) 89 538 63 67
Strona internetowa: 
Funkcja:Kierownik Kliniki
  
Miejsce pracy:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Publikacje: 

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe

2012
1. Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W., Wiatr-Bykowska D., Kuglarz E., Olszewska M., Rutkowska J. Algorytm przejścia u chorych na cukrzycą typu 2 leczonych w warunkach szpitalnych metodą intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii na leczenie za pomocą mieszanek insuliny aspart (NovoMix®) podawanych dwa razy dziennie. Medycyna Metaboliczna 2012 r.

2011
1. Jarosz-Chobot, P., Polanska, J., Szadkowska, A., Kretowski, A., Bandurska-Stankiewicz, E., Ciechanowska, M., Deja, G., Mysliwiec, M., Peczynska, J., Rutkowska, J., Sobel-Maruniak, A., Fichna, P., Chobot, A., Rewers, M.: Rapid increase in the incidence of type 1 diabetes in Polish children from 1989 to 2004, and predictions for 2010 to 2025. Diabetologia 2011; 54(3) : 508-515
2. Hubalewska-Dydejczyk A., Bandurska-Stankiewicz E., Bar-Andziak E., Bednarczuk T., Buziak-Bereza M., Drews K., Gietka-Czernel M.., Górska M., Jastrzębska H., Junik R., Karbownik-Lewińska M., Kostecka-Matynia M., Lewiński A., Milewicz A., Nauman J., Niedziela M., Puch D., Poręba R., Reroń A., Radowicki S., Sowiński J., Sworczuk K., Syrenicz A., Trofimiuk-Muldner M., Zgliczyński W., Zygmunt A.: Postępowanie w chorobach tarczycy u kobiet w ciąży. Zalecenia postępowania w chorobach tarczycy w ciąży przygotowane przez Zespół Ekspertów do spraw Opieki Tyreologicznej w Ciąży pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Konsultantów Krajowych w dziedzinie Endokrynologii oraz Położnictwa i Ginekologii. Endokrynologia Polska 2011; 62(4) : 362-381. 
3. Bandurska-Stankiewicz E., Białkowska M., Bolanowski M., Dembińska-Kieć A., Krzyżanowska-Świniarska B., Małecka-Tendera E., Milewicz A., Olszanecka-Glinianowicz M., Ostrowska L., Zahorska-Markiewicz B.: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością w kwestii stosowania metforminy u osób otyłych w stanach przedcukrzycowych. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011; 7(2) : 151-154
4. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Wpływ nawyków żywieniowych i używek na zapadalność na nowotwory złośliwe tarczycy w województwie olsztyńskim. Endokrynologia Polska 2011; 62(2) : 145–150 
5. Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W.: Znaczenie mieszanek analogowych insuliny w leczeniu pacjentów z cukrzycą. Medycyna Metaboliczna 2011; 15(3) : 94-100 
6. Rohun K, Kuliś M, Pawłowska A, Kierzkowska I, Kwella N, Kwella B, Iłowska-Bierawska A, Napora M, Całka A, Wiatr-Bykowska D, Bandurska-Stankiewicz E., Stompór T.: Identifying chronic kidney disease in an emergency department: a chance for an elary diagnosis. Pol. Arch. Med. Wewn. 2011; 121(1/2) : 23‑28

2010
1. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Czy awaria elektrowni w Czarnobylu miała wpływ na zapadalność na nowotwory złośliwe gruczołu tarczowego w województwie olsztyńskim? Endokrynologia Polska, 2010; 61(5) : 437-442 
2. Bandurska-Stankiewicz E., Rutkowska J, Aksamit-Białoszewska E, Wiatr-Bykowska D, Karczmarczyk-Żuk A, Pieczyński J, Skrodzka I.: Stan edukacji diabetologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2010; 10(2) : 72-80 
3. Znaniecka M., Rutkowska J., Bandurska-Stankiewicz E.: Nowy kierunek w leczeniu cukrzycy – inkretynomimetyki oraz inhibitory DPP-IV. Przegląd Kardiodiabetologiczny, 2010; 5(3/ 4) : 171–181 
4. Pieczyński J., Bandurska-Stankiewicz E., Wiatr-Bykowska D., Rutkowska J.: Współczesne metody badania narządu wzroku u chorych na cukrzycę. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2010; 10(2): 63–66 
5. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Wpływ osobniczych i socjo-ekonomicznych czynników ryzyka na zapadalność na nowotwory złośliwe tarczycy w województwie olsztyńskim. Endokrynologia Polska 2010; 61(6) ; 671-682 
6. Bandurska-Stankiewicz E., Cylkowska B., Aksamit-Białoszewska E., Myszka-Podgórska K.: Wyniki badań przesiewowych stanu przedcukrzycowego i cukrzycy nieznanej w populacji województwa warmińsko-mazurskiego. Medycyna Metaboliczna, 2010; 14(1) : 38

2009
1.Jarosz-Chobot P., Polanska J., Szadkowska A., Kretowski A., Bandurska-Stankiewicz E., Ciechanowska M., Deja G., Mysliwiec M., Peczynska J., Rutkowska J., Sobel-Maruniak A., Fichna P., Chobot A., Rewers M., Dynamic changes in the incidence of type 1 in Polish children, 1983-2025: where are we? a multicentre prospective registration study (praca oczekuje na recencję w Diabetes Care), VIENNA (AUSTRIA) 29.09-01.10.2009r.
2. Szymborska-Kajanek A., Koblik T., Bandurska-Stankiewicz E., Dzida G., Ruprecht Z., Stefański A., Szykowna E., Tiuryn-Petrulewicz A., Wolnik B., Zozulińska-Ziółkiewicz D., Burski J., Kot W.: Wyrównanie metaboliczne chorych na cukrzycę typu 2 leczonych w poradniach lekarzy rodzinnych, kierowanych do specjalisty - wstępne wyniki programu „Poprawa Kontroli Glikemii”, Diabetologia Praktyczna 2009; 10(6) : 228-233
3. Szymborska-Kajanek A., Koblik T., Bandurska-Stankiewicz E., Dzida G., Ruprecht Z., Stefanski A., Szykowna E., Tiuryn-Petrulewicz A., Wolnik B., Zozulinska-Ziolkiewicz D., Burski J., Kot W., Wyrównanie metaboliczne chorych na cukrzycę typu 2 leczonych w poradniach lekarzy rodzinnych kierowanych do specjalisty-wstępne wyniki programu Poprawa Kontroli Glikemii, Diabetologia Praktyczna 2009, tom 10, nr 6.

2008
1. Radowicki, Stanislaw; Kunicki, Michal; Bandurska-Stankiewicz, Elzbieta: Prostate-specific antigen in the serum of women with benign breast disease. European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology 2008; 138(2) : 212-216 
2. Szybinski, Z., Golkowski, F., Buziak-Bereza, M., Trofimiuk, M., Przybylik-Mazurek, E., Huszno, B., Bandurska-Stankiewicz, E., Bar-Andziak, E., Dorant, B., Kinalska, I., Lewinski, A., Klencki, M., Rybakowa, M., Sowinski, J., Szewczyk, L., Szponar, L., Wasik, R.: Effectiveness of the iodine prophylaxis model adopted in Poland. Journal of Endocrinological Investigation 2008; 31(4) 309-313 
3. Bandurska-Stankiewicz E., Rutkowska J., Environmental risk factor for type 1 diabetes in the North of Poland, Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2008;8(31):81-84

2007
1. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D.: Zapadalność na inwalidztwo wzroku z powodu cukrzycy wykładnikiem jakości opieki diabetologicznej. Klinika Oczna 2007, 109(7/9), 301-303 
2. Bandurska-Stankiewicz Elżbieta, Myszka-Podgórska Katarzyna, Cylkowska Barbara, Surdykowski Leszek, Moczulska Beata: Częstość występowania cukrzycy nieznanej i stanów przedcukrzycowych w populacji województwa warmińsko-mazurskiego. Prz. Kardiodiabetol. 2007: 2 (1) : 41-47

2006
1. Bandurska-Stankiewicz, E.; Wiatr, D.: Diabetic blindness significantly reduced in the Warmia and Mazury Region of Poland: Saint Vincent Declaration targets achieved. European Journal of Ophthalmology 2006; 6(5) : 722-727 
2. Bandurska – Stankiewicz E., Wiatr D.: Diabetic blindness significantly reduced in Warmia and Mazury Region of Poland: Saint Vincent Declaration targets achieved Eur J of Ophtalmol 2006,16,1-6 
3. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D.: Ocena wpływu sytuacji socjoekonomicznej (SES) na występowanie ślepoty z powodu cukrzycy w województwie warmińsko- mazurskim. Med. Metab. 2006:10(2), 61-67.
4. Bandurska – Stankiewicz E., Rutkowska J., Klonowska B., Charemska D., Przybyłowicz K.: Zapadalność na cukrzycę typu 1 w grupie wiekowej 0-14 lat w regionie Warmii i Mazur w latach 1994-2003. Diabetologia Kliniczna i Doświadczalna 2006:6(5).
5. Bandurska – Stankiewicz E., Rutkowska J., Klonowska B., Charemska D., Przybyłowicz K. Zapadalność na cukrzycę typu 1 w grupie wiekowej 15-29 lat w regionie Warmii i Mazur w latach 1994-2003. Diabetologia Kliniczna i Doświadczalna 2006:6,(6).
6. Bandurska-Stankiewicz E.,Wańczyk A. Edukacja terapeutyczna kobiet z cukrzycą przedciążową i cukrzycą ciężarnych leczoną insuliną. Med. Metab. 2006:10(2),57-58.

2005
1. Wiatr D., Bandurska- Stankiewicz E., Pieczyński J., Wądołowska L.: Zapadalność na ślepotę z powodu cukrzycy w województwie warmińsko- mazurskim 1999-2003. Diabetologia Polska 2005:12,(2) 251-256.
2. Wądołowska L., Szymelfejnik E.J., Cichoń R., Bandurska- Stankiewicz E.: Stan tkanki kostnej i parametry somatyczne młodzieży w wieku 18 lat a spożycie wapnia z produktów mlecznych. Bromat Chem. Toksykol. 2005:38, suppl., 503-508
3. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D.: Ocena czynników kontroli metabolicznej oraz sposobów leczenia cukrzycy i jej powikłań ma utratę wzroku z powodu cukrzycy w województwie warmińsko- mazurskim. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2005:5,(6); 1-7.
4. Szymelfejnik E.J., Wądołowska L., Cichoń R., Bandurska- Stankiewicz E. Spożycie wapnia z produktów mlecznych przez 18-letnią młodzież w zależności od czynników socjoekonomicznych. Żyw. Człow. Metab. , 2005:32,supl. 1, 143-151.
5. Przybyłowicz K., Cichoń R., Wądołowska L., Bandurska- Stankiewicz E.: Ocena współwystępowania żywieniowych i metabolicznych czynników ryzyka w aspekcie chorób sercowo- naczyniowych. Bromat. Chem. Toksykol. 2005:38, supl. , 45-49.
2004
1. Bandurska-Stankiewicz, E; Rutkowska, J: To Zalutskaya A, Bornstein SR, Mokhort T, Garmaev D (2003) - Did the Chernobyl incident cause an increase in type I diabetes mellitus incidence in children and adolescents? Diabetologia 47 : 147-148 (Letter). Diabetologia 2004; 47(11) : 2049-2050 
2. Krassowski J., Wieruch M., Bandurska- Stankiewicz E., Gabryelewicz M.B., Jarząb B., Jeske W.: Korelacja genotyp/fenotyp w zespole MEN 2A. Endokrynologia Polska 2004:55(5), 585-589.

2003
1. Gołkowski F., Huszczo B., Trofimiuk M., Sowiński J., Bandurska- Stankiewicz E., Dorant B., Szybiński Z.: Prevelance of goitre school children a study on the influence of adequate iodine prophylaxis. J. Endocrinol Invest 2003,26, suppl.2; 1, 11-15.
2. Lewiński A., Huszno B., Bandurska- Stankiewicz E., Grzywa M., Karwowska A., Kinalska I., Kowalska A., Makarewicz C., Naumann J., Słowińska- Klencka D., Sowiński J., Syrenicz A., Zonenberg A., Klencki M., Szybiński Z.: Iodine- induced hyperthyroidism- an epidemiological survey several years after institution of iodine prophylaxis in Poland. J. Endocrinol Invest 2003,26 , suppl 2, 57-62.
3. Szybiński Z., Huszno B., Zemła B., Bandurska- Stankiewicz E., Przybylik- Mazurek E., Nowak W., Cichoń S., Buziak- Bereza M., Trofimiuk M., Szybiński P: Incidence of thyroid cancer in selected areas on iodine deficiency in Poland J. Endocrinol Invest 2003,26 suppl.2, 63-70
4. Sieradzki J., Kasperska- Czyzyk T., Grzeszczak W., Sieradzki J., Wąsik R., Junik R., Nowakowski J., Mikołajczyk- Swatko A., Trznadel- Morawska I., Miarka J., Grzywa M., Górska M., Semetkowska- Jurkiewicz E., Majcher- Witczak G., Bandurska- Stankiewicz E., Wierusz- Wysocka B., Majkowska L.: Zastosowanie glikazydu w niewyrównanej cukrzycy typu 2- wstępne wyniki części terapeutycznej badania DINAMIC 2. Diabetologia Praktyczna 2003: 4 (2), 133-136.
5. Kasperska- Czyżyk T.,Grzeszcza W., Sieradzki J., Szczepański M., Sieradzki J., Wąsik R., Junik R., Nowakowski J., Mikołajczyk- Swatko A., Trznadel- Morawska I., Miarka J., Grzywa M., Górska M., Semetkowska- Jurkiewicz E., Majcher- Witczak G., Bandurska- Stankiewicz E., Wierusz- Wysocka B., Majkowska L.: Znaczenie poszczególnych kryteriów oceny wyrównania zespołu metabolicznego na podstawie badania DINAMIC. Diabetologia Praktyczna 2003: 4(2),125-132.
6. Kasperska- Czyżyk T.,Grzeszcza W., Sieradzki J., Szczepański M., Sieradzki J., Wąsik R., Junik R., Nowakowski J., Mikołajczyk- Swatko A., Trznadel- Morawska I., Miarka J., Grzywa M., Górska M., Semetkowska- Jurkiewicz E., Majcher- Witczak G., Bandurska- Stankiewicz E., Wierusz- Wysocka B., Majkowska L.: Znaczenie poszczególnych kryteriów oceny wyrównania zespołu metabolicznego na podstawie badania DINAMIC. Diabetologia Praktyczna 2003: 4(2),125-132.
7. Grzeszczak W., Sieradzki J., Kasperska- Czyżyk T., Szczepański M., Sieradzki J., Wąsik R., Junik R., Nowakowski J., Mikołajczyk- Swatko A., Trznadel- Morawska I., Miarka J., Grzywa M., Górska M., Semetkowska- Jurkiewicz E., Majcher- Witczak G., Bandurska- Stankiewicz E., Wierusz- Wysocka B., Majkowska L.: Badanie DINAMIC 2: porównanie wyników w różnych regionach Polski. Diabetologicza Praktyczna 2003: 4 (2),111-124.
8. Sieradzki J., Kasperska- Czyżyk T., Grzeszczak W., Szczepański M., Sieradzki J., Wąsik R., Junik R., Nowakowski J., Mikołajczyk- Swatko A., Trznadel- Morawska I., Miarka J., Grzywa M., Górska M., Semetkowska- Jurkiewicz E., Majcher- Witczak G., Bandurska- Stankiewicz E., Wierusz- Wysocka B., Majkowska L.: Wyniki ogólnopolskie badania DINAMIC 2 . Diabetologia Praktyczna 2003:4 (2) ,103-110.

2002
1. Bandurska- Stankiewicz E., Rogalska B., Śpiewak W. Wpływ wykształcenia ogólnego i stylu życia na rozwój inwalidztwa wzroku z powodu cukrzycy. Diabetologia Polska 2002:9,supl.2,2.
2. Bandurska- Stankiewicz E.: Czynniki ryzyka inwalidztwa wzroku z powodu cukrzycy. Diabetologia Praktyczna 2002:3, suppl.1 ,13-14.
3. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J.: Zgony z przyczyn sercowo- naczyniowych u inwalidów wzroku z powodu cukrzycy. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2002:2 (1),61-69.

2001
1. Pach D., Płaczkiewicz E., Szybiński Z., Dziatkowiak M., Wąsikowska R., Bandurska-Stankiewicz E:Wieloośrodkowe badania nad zapadalnością na cukrzycę typu 1 w grupie wiekowej 0-14 lat w Polsce w latach1998- 1999. Pol.Arch.Med.Wew.2001:106 (9),759-764
2. Pach D., Płaczkiewicz E.,Szybiński Z., Dziatkowiak M., Wąsikowska R., Bandurska-Stankiewicz E.:Wieloośrodkowe badania nad zapadalnością na cukrzycę typu 1 w grupie wiekowej 15-29 lat w Polsce w latach 1998-1999. Pol.Arch.Med.Wew.2001:106(9),765-770.
3. Bandurska-Stankiewicz E., Stankiewicz A., Shafie D.,Wądołowska L.: Zapadalność na raka tarczycy w województwie olsztyńskim w latach 1993-1999. Wiad.Lek. 2001:54, supl. 1,137-141
4. Bandurska-Stankiewicz E.: Zapadalność na inwalidztwo wzroku z powodu cukrzycy w województwie olsztyńskim w latach 1990-1999 Pol.Arch.Med.Wew. 2001:106 (9),839-845.
5. Wądołowska L., Cichon R.., Słowińska M., Bandurska-Stankiewicz E.: Comparison of nutritional value in snacking and not snacking people Food.Pol.J.Nutr.Sci. 2001; 4 (10/51):9-11.
6. Wądołowska L., Cichoń R.,Bandurska-Stankiewicz E. Ocena stanu odżywienia młodzieży podejmującej studia w akademii Rolniczo- Technicznej w latach 1984-1990. Cz.II Wskaźniki hematologiczne. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2001:28(3),209-223.
7. Kinalski M., Krętowski A., Śledziewski A., Bandurska- Stankiewicz E., Bingley P., Urban J., Kinalska I.: Występowanie przeciwciał przeciwwyspowych u pacjentek z cukrzycą ciężarnych. Endokrynologia Polska 2001, 52 (2),185-192.
8. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E., Zasadowska W., Wańczyk T., Wądołowska L.: Ocena czynności tarczycy u kobiet z cukrzycą ciążową. EndokrynologiaPolska 2001:5 (2), 213- 221.
9. Bandurska- Stankiewicz E., Kołakowska H., Żbikowska E.: Ocena skuteczności ciągłego programu edukacyjno rehabilitacyjnego dla chorych z inwalidztwem wzroku. Pol. Arch. Med. Wew. 2001:106 (3).

2000
1. Karasek, M; Stankiewicz, A; Bandurska-Stakiewicz, E; et al.: Melatonin concentrations in patients with large goiter before and after surgery. Neuroendocrinology Letters 2000; 21(6) : 437-439 
2. Karasek M.,Stankiewicz A., Bandurska-Stankiewicz E.,Żylińska K., Pawlikowski M., Kuzdak K.: Melatonin concentration in patients with large goiter before and after surgery. Neuroendocrinology Letters 2000; 21;437-439
3. Bandurska-Stankiewicz E.,Zasadowska W,Wądołowska L,Trzaskowska A.: Sytuacja społeczno-materialna inwalidów wzroku z powodu cukrzycy na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Med.Metab. 2000; 4(4),6-10.

1999
1. Wądołowska L., Cichoń R., Bandurska-Stankiewicz E.: Udział tłuszczu w żywieniu codziennym i „dojadaniu” dzieci w wieku 13-15 lat. Pediatria Współczesna 1999:1(2/3), 174-175.
2. Wójcikowski Cz., Sieradzki J., Grzeszczak W., Tatoń J., Bandurska-Stankiewicz E.,Czech A., Czekalski S., Drzewoski J., Graczykowska-Kaczorowska A., Karnafel W., Kinalska I., Łopatyński J., Wierusz-Wysocka B.: Screen-Pol: Polskie badania wczesnego wykrywania cukrzycy-cele i założenia programu Screen-Pol. Diabetologia Polska,1999:6,supl 2,165-177.
3. Wójcikowski Cz., Grzeszczak W., Sieradzki J., Tatoń J., Bandurska-Stankiewicz E., Czech A., Czekalski S., Drzewoski J., Graczykowska-Kaczorowska, A., Karnafel W., Kinalska I., Łopatyński J., Wierusz-Wysocka B., Żytkiewicz –Jaruga D., Kargul M.: Screen-Pol II. Rozpoznawanie cukrzycy według kryteriów WHO i ADA w badaniach Screen-Pol. Diabetologia Polska,1999:6,supl 2;178-186.
4. Grzeszczak W.,Wójcikowski Cz., Sieradzki J., Tatoń J., Bandurska-Stankiewicz E., Czech A., Czekalski S., Drzewoski J., Graczykowska-KaczorowskaA., Karnafel W.,Kinalska I., Łopatyński J., Wierusz-Wysocka B.: Screen-Pol III: Częstość występowania cukrzycy typu 2 w rozkładzie regionalnym na podstawie badania Screen-Pol. Diabetologia Polska,1999:6,supl 2;187-208.
5. Sieradzki J.,Grzeszczak W., Wójcikowski Cz, Tatoń J,.Bandurska-Stankiewicz E., Czech A., Czekalski S.,Drzewoski J., Graczykowska-Kaczorowska A., Karnafel W.,Żytkiewicz-Jaruga D., i grupa badaczy Screen-Pol. Screen-Pol IV: Czynniki ryzyka i objawy cukrzycy a występowanie cukrzycy w badaniach Screen-Pol. Diabetologia Polska,1999: 6,supl 2; 209-220.

1998
1. SzybińskiZ., Gembicki M., Nauman J., Rybakowa M., Delange F., Lewiński A, Kinalska I., Koehler B.,Szewczyk L.,Syrewicz A., Dorandt B.,Bandurska-Stankiewicz E.,Przybylik-Mazurek E.,Zdebski Z., Podoba J.,Golkowski F.,Boldis-Waligórska A.:Iodine deficiency endemic goiter and model of iodine prophylaxis in Poland Euro J Nut 1998;1;43-54.
2. Bandurska-Stankiewicz E.,Forfa J.,Aksamit-Białoszewska E., Falkowska- Gilska B., Zabłocki M.: Leczenie nerkozastępcze u chorych z nefropatią cukrzycową w województwie olsztyńskim w latach 1987-1997. Med.Metab.1998:2,19-23.
3. Bandurska-Stankiewicz E.,Tarasiewicz U.: Iodine deficiency and prevelance of goiter in Olsztyn region. Endokrynologia Polska 1998; 49,supl.1, 145-149.
4. Zdebski Z.,Kalita J.,Kaim J.,Rytelewski K., Marianowski L.,Słomka Z., Wojtoń J., Szczurowicz M., Urban J., Lewiński A.,Karbownik M., Bandurska-Stankiewicz E., Sobieszczańska-Jabłońska A.: Analysis of the course of preg-nancy parturition and the condition of children born by women with iodine deficiency;effect of kalium iodine supplementation. Endokrynologia Polska 1998;49 suppl. 1,163-170.
5. Szybiński Z.,Delande F., Lewiński A., Rybakowa M., Wąsik R., Szewczyk L., Przybyłek-Mazurek E.,Dorant B., Karbownik M. Bandurska-Stankiewicz E.: Regional differences in goiter incidence and urine iodine concentration among school children in Poland. Endokrynologia Polska 1998, 49, supl. 1,93-99.
6. Wądołowska L.,Cichon R.,Trzaskowska M.,Bandurska-Stankiewicz E.: Assessing the nutrition status of institutionalized elderly by anthropometric methods. Pol.J.Food.Nutr.Sci. 1998;7,48(2), 311-320.
7. Bandurska-Stankiewicz E., Zabłocki M.,Falkowska-Gilska B. i wsp.: Wpływ kompleksowego programu edukacyjno- rehabilitacyjnego u inwalidów wzroku z powodu cukrzycy na stopień wyrównania metabolicznego. Pol.Arch..Med.Wew.1998:100 (2), 145-152.

1997
1. Bandurska-Stankiewicz E.,Gwożdziewicz-Siwicka E., Dutkiewicz A., Stankiewicz A.: Leczenie zespołu stopy cukrzycowej. Terapia.1997: 5 (6),8,10-11. 
2. Bandurska-Stankiewicz E.,Budzyńska-Pawlik E.: Uwagi o przygotowaniu chorych cukrzycowych do operacji usunięcia zaćmy. Nowa Medycyna 1997:4 (19), 50-52.

1993
1. Dorandt B.,Kamińska H.,Kopral-Szczyńska M.,Birholtz D.,Kosiak W., Bandurska-Stankiewicz E.: Epidemiologic estimation of goiter in children From Gdańsk, Elbląg, Olsztyn and Toruń district. EndokrynologiaPolska 1993: 44 (3), 333-341.

Prace poglądowe

2010
1. Pieczyński J., Bandurska-Stankiewicz E., Wiatr-Bykowska D., Rutkowska J.: Cukrzycowa choroba oczu. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2010; 10(1), 1-10
2. Pieczyński J., Bandurska-Stankiewicz E., Wiatr-Bykowska D., Rutkowska J.: Aktualne sposoby leczenia cukrzycowej choroby oczu. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2010; 10( 1) : 11-16 

2007
1. Bandurska – Stankiewicz E., Wiatr D.: Wpływ przemian polityczno - ekonomicznych na stan zdrowia Polaków i opiekę diabetologiczną. Terapia 2007, 3 

2. Bandurska- Stankiewicz E.: Zespół metaboliczny u kobiet z cukrzycą ciążową. Endokrynologia Polska 2007, 58(1), 68.
3. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D.: Socjoekonomiczne uwarunkowania cukrzycy pod koniec XX wieku. Med. Metab. 2007,XI,2,91-93. 
4. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D.: Programy prewencji utraty wzroku z powodu cukrzycy. Klinika Oczna 2007, 109(7/9), 359-362
5. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D.: Wpływ uwarunkowań socjoekonomicznych na skuteczność opieki diabetologicznej – wyzwanie dla diabetologa. Medycyna Metaboliczna 2007, 11(2), 91-93

2006
1. Bandurska- Stankiewicz E.: Cukrzycowa choroba oczu a choroba niedokrwienna serca. Medycyna po dyplomie 2006, supp.12,57-59.
2. Bandurska-Stankiewicz E., Praszkiewicz I., Surdykowski L.: Utajona autoimmunologiczna cukrzyca u dorosłych. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2006:6 (4). 
3. Bandurska – Stankiewicz E., Wiatr D. Wpływ uwarunkowań socjoekonomicznych na skuteczność opieki diabetologicznej- wyzwanie dla diabetologa. Med. Metab. 2006:10,(3),1-3.
4. Bandurska – Stankiewicz E. Cukrzycowa choroba oczu a choroba niedokrwienna serca. Medycyna po Dyplomie 2006, wydanie.specjalne 57-58.
5. Bandurska-Stankiewicz E. Zagrożenia zdrowotne spowodowane otyłością. Zdrowe życie 2006, 12, 8-9.
6. Bandurska- Stankiewicz E. Jak zmniejszyć zapadalność i chorobowość retinopatii cukrzycowej i innych powikłań ocznych. Forum Diabetologiczne 2006.10
7. Bandurska- Stankiewicz E. Czy cele Deklaracji Saint Vincent są realizowane w Europie? Forum Diabetologiczne 2006,10
8. Bandurska- Stankiewicz E. Ślepota spowodowana cukrzycą, Forum Diabetologiczne, 2006,10
9. Bandurska- Stankiewicz E., Moczulska B.,Myszka- Podgórska K. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Przegląd Kardiodiabetologiczny 2006,1,1,41-47.
10. Bandurska- Stankiewicz E., Cylkowska B., Myszka- Podgórska K, Moczulska B. Częstość występowania cukrzycy nieznanej i stanów przedcukrzycowych w populacji województwa warmińsko- mazurskiego. Przegląd Kardiodiabetologiczny 2006,1,1,41-47.

2005
1. Bandurska-Stankiewicz E. Dogonić Europę. Gazeta Olsztyńska 2005.2.4

2004
1. Bandurska-Stankiewicz E. „Gazeta o cukrzycy”- dodatek specjalny Gazety Olsztyńskiej 2004.14.11


Monografie i podręczniki
2012
1. Bandurska-Stankiewicz E. Edukacja terapeutyczna, [w:] Endokrynologia, Zarząd Główny PTE (red.) 2012:80-83


2011
1. Bandurska-Stankiewicz E. Narząd wzroku u pacjentów z cukrzycową chorobą nerek [w:] Nefrodiabetologia. E. Franek, W. Grzeszczak, F. Kokot. Wyd. Via Medica. Gdańsk 2011: 269-300.
2. Bandurska-Stankiewicz E. Zmiany metaboliczne i hormonalne w fizjologicznej ciąży, [w:] Endokrynopatie w ciąży. A. Syrenicz (red.). Wyd. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczecin 2011

2005
1. Przybyłowicz K., Cichoń R., Wądołowska L., Bandurska- Stankiewicz E. Ocena współwystępowania parametrów antropometrycznych i biochemicznych w aspekcie ryzyka chorób sercowo- naczyniowych i zespołu metabolicznego. (w:) Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. (red. K. Gutkowska, L. Narojek). Wyd. SGGW, Warszawa, 2005,111-118
2. Wądołowska L., Bandurska-Stankiewicz E.: Wybrane zagadnienia z dietetyki Wyd.2 Uniwersytet Warmińsko- Mazurski Olsztyn, 2005

2003
1. Kornafel W., Mędroń J., Tracz M., Brackendrige B., Krzywień J., Łukasiak E., Oleksiak E., Bandurska- Stankiewicz E. Standardy edukacji i rehabilitacji niewidomych i słabowidzących chorych na cukrzycę. Wydawca Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii AM w Warszawie, wyd.1, Warszawa 2003

1998
1. Wądołowska L., Bandurska-Stankiewicz E.: Wybrane zagadnienia z dietetyki 1998. Wyd. Akademii Rolniczo-Technicznej. Olsztyn, wydanie 1, 1998.

Streszczenia zjazdowe

2012
1. Bandurska-Stankiewicz, E., Matuszewski, W., Wiatr-Bykowska, D., Pieczynski, J., Wroblewska, A., Rutkowska, J.: The first screening test for diabetic retinopathy in diabetes type 1 and 2 patients using colour fundus photography in Poland. European Journal of Ophthamology 2012; 22(3) : 523

2011
1. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D.: Diabetic retinopathy prevalence in patients with short duration (1-10 years) of type 1 diabetes in Warmia and Mazury. Eur. J. Ophthalmol. 2011; 21(3) : 351 
2. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Posterior vitrectomy in the ophthalmology unit of General District hospital in Olsztyn. Eur. J. Ophthalmol. 2011; 21(3) : 351-352 
3. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D.: Risk factors for diabetic eye complications in short duration (1-10 years) of type 1 diabetes in Warmia and Mazury. Eur. J. Ophthalmol. 2011; 21(3) : 345 
4. Bandurska-Stankiewicz E., Rutkowska J., Aksamit-Białoszewska E., Pieczynski J., Diabetological education in the province of warmia and mazury. Pol. Ann. Med., 2011; 18 (1): 21-22.
5. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D. Selected Risk Factors Concerning Ocular Complications In Patients With Type 1 Diabetes Of Up To 10 Years’ Duration In The Province Of Warmia And Mazury. Pol. Ann. Med., 2011;18(1):57-58.
6. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D. Incidence of diabetic retinopathy in patients with type 1 diabetes of up to 10 years’ duration in the province of warmia and mazury. Pol. Ann. Med., 2011;18(1):59.
7. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Posterior vitrectomy performed in the Department of Ophthalmology in the provincial specialist hospital in Olsztyn – a new procedure, new challenges. Pol. Ann. Med., 2011; 18 suppl. 1 : 61-62.
8. Bandurska-Stankiewicz E., Rola sulfonylomoczników w leczeniu cukrzycy typu 2. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011;7(2):78
9. Bandurska-Stankiewicz E., Rola insulin ludzkich w leczeniu cukrzycy typu 2. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011;7(2):71

2010
1. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Zapadalność na nowotwory złośliwe gruczołu tarczowego w regionie Olsztyna w latach 1993-2008. IV Konferencja Rak tarczycy, Zakopane, 20-22.05.2010

2009
1. Bandurska-Stankiewicz E., Myszka-Podgórska K., Moczulska B., Wiatr-Bykowska D., Carbohydrate metabolic disorders in patients with adrenal tumors, 3rd Intrenational Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome, Nice, France, April 1-4, 2009.
2. Jarosz-Chobot P., Polanska J., Szadkowska A., Kretowski A., Bandurska-Stankiewicz E., Ciechanowska M., Deja G., Mysliwiec M., Peczynska J., Rutkowska J., Sobel-Maruniak A., Fichna P., Chobot A., Rewers M., Dynamic changes in the incidence of type 1 in Polish children, 1983-2025: where are we? a multicentre prospective registration study (praca oczekuje na recencję w Diabetes Care), VIENNA (AUSTRIA) 29.09-01.10.2009r.
"3. Jarosz-Chobot, P., Polanska, J., Szadkowska, A., Kretowski, A., Bandurska-Stankiewicz, E., Ciechanowska, M., Deja, G., Mysliwiec, M., Peczynska, J., Rutkowska, J., Sobel-Maruniak, A., Fichna, P., Chobot, A., Rewers, M.: The dynamics of incidence of type 1 diabetes in Polish children, 1983-2020: where are we? Conference: 45th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes Location: Vienna, AUSTRIADate: SEP 30-OCT 02, 2009 Source: DIABETOLOGIA 2009 vol. 52 : S118-S118 
"
4. Bandurska-Stankiewicz E., Wiatr-Bykowska D., Myszka-Podgórska K., Kuglarz E. Acute hyperglycaemia in patients with thyroid orbitopathy treated with steroid pulses, Kanada 15-23.10.2009 r.
5. Bandurska- Stankiewicz E., Tarasiewicz U., Wiatr-Bykowska D., Surdykowski L., Myszka- Podgórska K. Thyroid diseases in adult diabetic patients, Kanada 15-23.10.2009r
6. Bandurska-Stankiewicz E., Myszka-Podgórska K., Surdykowski L., Kuglarz E. Carbohydrate metabolic disorders in patients with suprarenal tumours, Kanada 15-23.10.2009r

2008
1. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E.: Incidence thyroid carcinoma In Olsztyn region 1993-2007, Materiały Zjazdowe, 13 International Congress of Endocrynology Brazil, 08.12.2008
2. Bandurska-Stankiewicz E., Moczulska B., Zespół Metaboliczny u chorych z Ostrym Zespołem Wieńcowym, Materiały Zjazdowe, II Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Poznań 2008
2007
1. Bandurska- Stankiewicz E., Wańczyk A., Myszka- Podgórska K.: Metabolic Syndrome in woman with gestational diabetes. Materiały zjazdowe 42 Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group of EASD 31March-3April 2007 Cambridge UK.
2006
1. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J.:Enviromentel risk factors affecting high incidence rate of type 1 diabetes in north- eastern Poland. Diabetologia, 2006:49, suppl. 1,169.
2. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D. Diabetic blindness signiflicanty reduced in Warmia and Mazury Region of Poland. St. Vincent Declaration targets achieved. Eur J of Ophtalmol 2006,16,3,502. 
3. Krętowski A., Jarosz- Chobot P., Pieczyński J., Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Urban M., Rewers M. The parallel increase of type 1 diabetes incidence in two different regions of Poland: highly industralised Upper Silesia and agricultural North- Eastern regions of Podlasie and Warmia- Mazury. Diabetologia 2006 :49; suppl 1.168.
4. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J. Environmental risk factors affeticting high incidence rate of type 1 diabetes in north- easter Poland. Diabetologia 2006; A-06 1829.
5. Bandurska- Stankiewicz E., Myszka- Podgórska K., Surdykowski L. Uknow diabetes in the Warmia and Mazury Region Przegląd Lekarski 2006, supl. 4,13.
6. Jarosz- Chobot P., Krętowski A., Pieczyński J., Bandurska- Stankiewicz E., Urban M., Rewers M. The paralel increase of type 1 diabetes incidence in two diffrent regions of Poland. Highly industralized upper Silesia and agricultur north- eastern regions of Podlasie and Warmia and Mazury (1989-2003). Przegląd Lekarski 2006, supl. 4, 31.
7. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J.The incidence of childhood type 1 diabetes in the period from 1989 to 2004 in the Warmia and Mazury Region, Poland. Przegląd Lekarski 2006, suppl. 4, 13.
8. Bandurska- Stankiewicz E, Moczulska B., Podgórska K., Wiatr D., Surdykowski L. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u osób z ostrymi zespołami wieńcowymi. Medycyna po Dyplomie, wydanie specjalne 2006. 
9. Bandurska- Stankiewicz E., Podgórska K., Moczulska B. Nadciśnienie tętnicze u populacji osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Medycyna po Dyplomie ,wydanie specjalne ,2006.
10. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E. Environmental and socioeconimic rish factors of thyroid cancer in Olsztyn and the Warmia and Mazury Region Poland. Endocrine Abstracts 8th European Congress of Endocrinology Glasgow, UK,1-5 April 2006.
11. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E. Incidence rate of thyroid cancer in Olsztyn Region in the years 1993-2004. Endocrine Abstracts 8th European Congress of Endocrinology 1-5 April 2006, Glasgow, UK.
12. Bandurska- Stankiewicz E.: Glucometabolic disorders with acute coronary syndrom. 10th Symposium of the international Diabetes epidemiology group 29 Nov-3 Dec 2006 Stellenbosh South Africa
13. Surdykowski L., Bandurska- Stankiewicz E.: Impotence in diabetes. 10th Symposium of the international Diabetes epidemiology group 29 Nov-3 Dec 2006 Stellenbosh South Africa
14. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E., Stankiewicz A., Shaffie D., Szczęsny T. Zapadalność na raka tarczycy w obszarze epidemiologicznym Olsztyna i województwa olsztyńskiego w latach 1993-2004. „Rak tarczycy” Szczyrk 23-25 marca 2006.
15. Wiatr D., Bandurska- Stankiewicz E., Surdykowski L., Myszka- Podgórska K. Wpływ wybranych czynników kontroli metabolicznej oraz sposobów leczenia cukrzycy i jej powikłań na występowanie ślepoty z powodu cukrzycy w województwie warmińsko- mazurskim. III Podkarpacka Konferencja Diabetologiczna 2006.
16. Bandurska- Stankiewicz E., Myszka- Podgórska K., Moczulska B. Nadciśnienie tętnicze w populacji osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. 1 Zjazd Kardiodiabetologii Łódź 2006
17. Bandurska- Stankiewicz E., Moczulska B., Myszka- Podgórska K. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. 1 Zjazd Kardiodiabetologii Łódź 2006

2005
1. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D., Pieczyński J. The relationshib between incidence of blindness due to diabetes mellitus and quality of diabetic and ophtalmological care in Varmia and Mazury Region Poland in years 1989-2003. Eur J of Ophtalmol 2005,15,2305
2. Bandurska- Stankiewicz E., Pieczyński J., Wiatr D., Surdykowski L.: Relation between duration of type 1 diabetes mellitus with freguency of diabetic eye complications in Warmia and Mazury region Poland Eur J of Opthalmol 2005,15,2;305.
3. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D. Ocena zapadalności na inwalidztwo wzroku w postaci ślepoty z powodu cukrzycy w województwie warmińsko-mazurskim z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i statusu socjalnego. Diabetologia Polska, 2005,12,1;145.
4. Wiatr D., Bandurska- Stankiewicz E, Pieczyński J. Ocena realizacji Deklaracji St. Vincent dotyczących ślepoty z powodu cukrzycy w województwie warmińsko- mazurskim w latach 1989-2005. Diabetologia Polska,2005, 12,11;144.
5. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E., Stankiewicz A., Shafie D. Zapadalność na raka tarczycy w obszarze epidemiologicznym Olsztyna i województwa olsztyńskiego w latach 1993-2004. Endokrynologia Polska 2005;4.
6. Aksamit- Białoszewska E., Bandurska- Stankiewicz E. Wpływ czynników środowiskowych i socjoekonomicznych na zapadalność na raka tarczycy w Olsztynie i województwie olsztyńskim w latach 1994-2003. Endokrynologia Polska 2005;4.
7. Bandurska- Stankiewicz E.,Surdykowski L., Wiatr D. Sexual dysfunction in ohere and non-obsese diabetis man in Warmia and Mazury Region Poland. Materialy zjazowe 1st International Congress an „Prediabetes and the Metabolic Syndrome Berlin Germany, April 13-16 2005.
8. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D. Both lower socioeconomic status and rural residence are associated with incidence of blindness due diabetes in the Warmia and Mazury Region Poland. Materiały Zjazdowe 40 th annul meeting of the European Diabetes Epidemiology Group of EASD 2-5th Siofok Hungary 2005
9. Wądołowska L., Szymelfejnik E., Cichoń R., Bandurska- Stankiewicz E.: Stan tkanki kostnej i parametry somatyczne 18-letniej młodziezy a spożycie wapnia z produktów mlecznych. Mat. Konferencji pt. „Żywność, żywieniowe- nowe wyzwania” Sekcja Bromatologiczna PTF, Białystok, 2005, s. 152.

2004
1. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Zasadowska W, Zasadowski A. Influence selected environmental rish factors an etiology of type 1 diabes in Warmia and Mazury Regions Poland. Materiały Zjazdowe 39-th annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group, Salerno, Italy, 24-27 April 2004.
2. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Zasadowska W, Zasadowski A. Influence selected environmental rish factors an etiology of type 1 diabes in Warmia and Mazury Regions Poland. 39-th annual Meeting of the European Diabetes Repidemiology Group, Salerno, Italy, 24-27 April 2004.
3. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Wiatr D. Incidence of Type 1 diabetes in Children and Young adults in Warmia and Mazury Region. ISPAD Singapur 2004.
4. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D. Selected environmental risk factors probably related to type 1 diabetes in Warmia and Mazury Region. ISPAD Singapur, 2004.
5. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E., Stankiewicz A., Shaffie D., Szczęsny T. Zapadalność na raka tarczycy w obszarze epidemiologicznym Olsztyna i województwa olsztyńskiego w latach 1993-2002. „Postępy tyreologii” Szczyrk 18-20 styczeń 2004.
6. Bandurska- Stankiewicz E., Myszka Podgórska K., Wiatr D., Surdykowskil L, Wańczyk A.: Zespół metaboliczny u kobiet z cukrzycą ciążową. Materiały Zjazdowe PTD Wisła 10-13 Maj 2004
7. Bandurska- Stankiewicz E., Myszka Podgórska K., Wiatr D., Surdykowskil L: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u osób z guzami nadnerczy. Materiały Zjazdowe PTD Wisła 10-13 Maj 2004
8. Bandurska- Stankiewicz E., Tarasiewicz U., Wiatr D., Myszka- Podgórska K., Surdykowski L.: Występowanie chorób tarczycy u osób dorosłych chorych na cukrzycę. Materiały Zjazdowe PTD Wisła 10-13 Maj 2004

2003
1. Bandurska- Stankiewicz E., Wądołowska L.: Incidence of blindness due diabetes in the Olsztyn Province, Poland belween 1990-2001. Diabetic Medicine 2003, 20, suppl. 2, 84.
2. Burden M.L., Bandurska- Stankiewicz E.: Comparative epidemiology of blindness in people with diabetes in Poland and the UK. Diabetic Medicine 2003, 20, suppl. 2; 88.
3. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Wiatr D.: Incidence type 1 diabetes mellitus in Warmia and Mazury Region Poland in patients aged 0-29 1994-2002. Diabetes Metab. 2003,5, 27.
4. Bandurska- Stankiewicz E., Tarasiewicz U., Aksamit- Białoszewska E., Zasadowska W.: The effekct of education and lifestyle an metabolic control and development of vascular complications. Diabetes Metab. 2003,29,4 s 7- 4, 428.
5. Bandurska- Stankiewicz E., Register and incidence of blindness due to diabetes in Warmia and Mazury Region Poland . Materiały szkoleniowe Eight Cambridge Seminar on the Epidemiology and Public Health Aspects in diabetes mellitus Clare College, Cambridge UK, 6-11 April 2003.
6. Tracz M., Łukasiak E., Oleksiak E., Mendroń J., Krzywień J., Bandurska- Stankiewicz E., Ruprecht Z. Development of therapeutic diabetes education standards for the visualy impaired. The International Diabetes Federation Abstract Volume of the 18 th Congress, Paris 24-28 August 2003.
7. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Wiatr D Zapadalność na cukrzycę typu 1 na terenie Warmii i Mazur w grupie wiekowej 0-29 w latach 1994-2002. Zjazd Lekarzy Warmii i Mazur 2003
8. Bandurska- Stankiewicz E., Stankiewicz A., Shafie D. Zapadalność na raka tarczycy w obszarze epidemiologicznym województwa olsztyńskiego w latach 1993-2002. Zjazd Lekarzy Warmii i Mazur 2003
9. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E., Rogalska B., Śpiewak W. Wpływ wykształcenia ogólnego i stylu życia na rozwój inwalidztwa wzroku z powodu cukrzycy. Zjazd Lekarzy Warmii i Mazur 2003
10. Bandurska- Stankiewicz E, Zasadowska W. Powikłania sercowo- naczyniowe oraz zgon z przyczyn sercowo naczyniowych u inwalidów wzroku z powodu cukrzycy w województwie olsztyńskim w latach 1990-1999”. Zjazd Lekarzy Warmii i Mazur 2003
11. Bandurska- Stankiewicz E. Edukacja i rehabilitacja ociemniałych z powodu cukrzycy częścią programu prewencyjnego. Zjazd Lekarzy Warmii i Mazur 2003

2002
1. Bandurska- Stankiewicz E., Cichoń R., Wądołowska L.: Secondary prevention of blindness due to diabetes based on education programme Diabetes Research and Clinical Practice, 2002,57,Supl. 1, 19.
2. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E., Rutkowska J. Educational and rehabilitation programme for patients visually disabled due to diabetes in Olsztyn Province in the years 1995-2000. Diabetologia 2002, suppl. 1,77.
3. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Wiatr D. Częstość występowania nadwagi i otyłości u chorych z ostrym zawałem mięśnia sercowego hospitalizowanych w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w latach 1999-2001. Med. Metab. 2002,4.
4. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E., Wiatr D., Górny J. Cukrzyca jako czynnik ryzyka zawału serca na podstawie danych Warmińskiego Centrum Kardiologii w latach 1996-200. Endokrynologia Polska 2002,53,supl.1,2
5. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D. Cukrzyca jako czynnik ryzyka ostrego zawału mięśnia sercowego w materiałach Warmińskiego Centrum Kardiologii w latach 1996-2001. II Karpacka Konferencja Diabetologiczna Szczyrk 2002.
6. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Wiatr D. Zawał mięśnia sercowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 hospitalizowanych w oddziale kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie I Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Szczyrk 16-18 maj 2002