lek. Katarzyna Gontarz-Nowak

Telefon: 
(+48) 89 538 63 67
Miejsce pracy:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

grupa pracowników badawczo-dydaktycnych

Publikacje: 

http://213.73.22.174/expertus/new/