Lek. Anna Bryczkowska

Telefon: 
(+48) 89 538 63 67
Publikacje: 

http://213.73.22.174/expertus/new/

 

AU: Moczulska Beata, Knysak Monika, Bryczkowska Anna, Gromadziński Leszek.
TO: Evaluation of the prevalence of glucose metabolism disorders in patients with dyspepsia

CZ: Clinical Diabetology

SZ: 2018, 7 (6), s. 253-258 ; bibliogr. 20 poz.

p-ISSN: 2084-4441

JP: ENG

DOI: 10.5603/DK.2018.0027

DU: 2018.12.10

CF: artykuł w czasopiśmie polskim

CM: praca oryginalna

BB: Web of Science Core Collection

Pkt. MNiSW: 10.000


2/4


AU: Moczulska Beata, Knysak Monika, Bryczkowska Anna, Gromadziński Leszek.

TO: Ocena częstości występowania zaburzeń metabolizmu glukozy u chorych z dyspepsją

CZ: Diabetologia Praktyczna

SZ: 2018, 4 (6), s. 276-282 ; bibliogr.

URL: https://journals.viamedica.pl/diabetologia_praktyczna/article/view/62532

p-ISSN: 1640-8497

JP: POL

DU: 2018.12.10

CF: artykuł w czasopiśmie polskim

CM: praca oryginalna

Pkt. MNiSW: 1.000


3/4


AU: Moczulska Beata, Kubiak Monika A., Bryczkowska Anna, Malinowska Ewa A..

TO: Prędkość fali tętna jako wczesny marker rozkurczowej niewydolności serca u chorych na nadciśnienie tętnicze

CZ: Polski Merkuriusz Lekarski

SZ: 2017, 42 (250), s. 142-144 ; bibliogr. 13 poz.

URL: http://medpress.com.pl/shop/index.php?id_product=1099&controller=product&id_lang=2

p-ISSN: 1426-9686

JP: POL

DU: 2017.05.15

CF: artykuł w czasopiśmie polskim

CM: praca oryginalna

BB: Scopus

Pkt. MNiSW: 7.000


4/4


AU: Moczulska Beata, Kubiak Monika A., Bryczkowska Anna.

TO: Wpływ zespołu metabolicznego na częstość późnych powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym

CZ: Forum Zaburzeń Metabolicznych

SZ: 2015, 6 (4), s. 170-175 ; bibliogr. 22 poz.

p-ISSN: 2081-2450

JP: POL

CF: artykuł w czasopiśmie polskim

CM: praca przeglądowa

Pkt. MNiSW: 6.000