dr n. med. Monika Knysak

Telefon: 
(+48) 89 538 63 67
Publikacje: 

http://213.73.22.174/expertus/new/

 

AU: Winiarska Agata, Knysak Monika, Nabrdalik Katarzyna, Gumprecht Janusz, Stompór Tomasz.
TO: Inflammation and Oxidative Stress in Diabetic Kidney Disease: The Targets for SGLT2 Inhibitors and GLP-1 Receptor Agonists

CZ: International Journal of Molecular Sciences

SZ: 2021, 22 (19), s. 1-38 ; bibliogr. 135 poz. ; nr art. 10822

URL: https://www.mdpi.com/1422-0067/22/19/10822

p-ISSN: 1422-0067

JP: ENG

DOI: 10.3390/ijms221910822

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: CC-BY
open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION
open-access-months: 1
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

DU: 2021.10.15

CF: artykuł w czasopiśmie zagranicznym

CM: praca oryginalna

IF: 6.208

Pkt. MNiSW: 140.000


2/9


AU: Winiarska Agata, Filipska Iwona, Knysak Monika, Stompór Tomasz.

TO: Dietary phosphorus as a marker of mineral metabolism and progression of diabetic kidney disease

CZ: Nutrients

SZ: 2021, 13 (3), s. 1-14 ; bibliogr. 100 poz. ; nr art. 789

p-ISSN: 2072-6643

JP: ENG

DOI: 10.3390/nu13030789

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: CC-BY
open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION
open-access-months: 1
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

DU: 2021.02.27

CF: artykuł w czasopiśmie zagranicznym

CM: praca oryginalna

BB: Web of Science Core Collection ; Scopus

IF: 6.706

Pkt. MNiSW: 140.000


3/9


AU: Knysak Monika, Moczulska Beata, Stompór Tomasz.

TO: What is the prognostic value of reduced eGFR?

CZ: Polski Merkuriusz Lekarski

SZ: 2021, 49 (289), s. 391-393 ; bibliogr. 21 poz.

URL: http://medpress.com.pl/shop/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=2

p-ISSN: 1426-9686

JP: ENG

DU: 2021.02.23

CF: artykuł w czasopiśmie polskim

CM: praca oryginalna

Pkt. MNiSW: 20.000


4/9


AU: Knysak Monika, Moczulska Beata, Stompór Tomasz.

TO: What is the prognostic value of reduced eGRF?

CZ: Polski Merkuriusz Lekarski

SZ: 2021, 45 (268), s. 13-18 ; bibliogr. 21 poz.

URL: http://medpress.com.pl/shop/index.php?id_category=55&controller=category&id_lang=2

p-ISSN: 1426-9686

JP: POL

DU: 2020.12.30

CF: artykuł w czasopiśmie polskim

CM: praca oryginalna

Pkt. MNiSW: 20.000


5/9


AU: Filipska Iwona, Winiarska Agata, Knysak Monika, Stompór Tomasz.

TO: Contribution of gut microbiota-derived uremic toxins to the Cardiovascular System Mineralization

CZ: Toxins

SZ: 2021, 13 (4), s. 1-17 ; bibliogr. 102 poz. ; art. nr 274

p-ISSN: 2072-6651

JP: ENG

DOI: 10.3390/toxins13040274

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: CC-BY
open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION
open-access-months: 1
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

DU: 2021.04.10

CF: artykuł w czasopiśmie zagranicznym

CM: praca przeglądowa

BB: Scopus ; Web of Science Core Collection

IF: 5.075

Pkt. MNiSW: 100.000


6/9


AU: Knysak Monika, Napora Maria, Misiukiewicz-Poć Magdalena, Pawłowska Anna, Kwella Norbert, Zbrzeźniak Justyna, Winiarska Agata, Stompór Tomasz.

TO: Pure red cell aplasia and antibody-mediated rejection: double trouble in 1 kidney transplant recipient solved by intravenous immunoglobulin infusion: a case report

CZ: Transplantation Proceedings

SZ: 2020, 52 (8), s. 2530-2532 ; bibliogr. 12 poz.

p-ISSN: 0041-1345

JP: ENG

DOI: 10.1016/j.transproceed.2020.01.091

DU: 2020.04.17

CF: artykuł w czasopiśmie zagranicznym

CM: praca oryginalna

BB: Web of Science Core Collection ; Scopus

IF: 1.066

Pkt. MNiSW: 40.000


7/9


AU: Moczulska Beata, Knysak Monika, Bryczkowska Anna, Gromadziński Leszek.

TO: Evaluation of the prevalence of glucose metabolism disorders in patients with dyspepsia

CZ: Clinical Diabetology

SZ: 2018, 7 (6), s. 253-258 ; bibliogr. 20 poz.

p-ISSN: 2084-4441

JP: ENG

DOI: 10.5603/DK.2018.0027

DU: 2018.12.10

CF: artykuł w czasopiśmie polskim

CM: praca oryginalna

BB: Web of Science Core Collection

Pkt. MNiSW: 10.000


8/9


AU: Moczulska Beata, Knysak Monika, Bryczkowska Anna, Gromadziński Leszek.

TO: Ocena częstości występowania zaburzeń metabolizmu glukozy u chorych z dyspepsją

CZ: Diabetologia Praktyczna

SZ: 2018, 4 (6), s. 276-282 ; bibliogr.

URL: https://journals.viamedica.pl/diabetologia_praktyczna/article/view/62532

p-ISSN: 1640-8497

JP: POL

DU: 2018.12.10

CF: artykuł w czasopiśmie polskim

CM: praca oryginalna

Pkt. MNiSW: 1.000


9/9


AU: Knysak Monika, Smyk Łukasz, Stompór Tomasz.

TO: Hiperkaliemia zależna od heparyny - opis przypadku

CZ: Polski Merkuriusz Lekarski

SZ: 2018, 45 (268), s. 158-160 ; bibliogr. 14 poz.

URL: http://pml.medpress.com.pl/B1.php

p-ISSN: 1426-9686

JP: POL

DU: 2018.11.05

CF: artykuł w czasopiśmie polskim

CM: praca oryginalna

Pkt. MNiSW: 7.000