dr n. med. Joanna Rutkowska

dr n. med. Joanna Rutkowska
Telefon: 
(+48) 89 538 63 67
Strona internetowa: 
Miejsce pracy:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Publikacje: 

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe 
2012 
1. Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W., Wiatr-Bykowska D., Kuglarz E., Olszewska M., Rutkowska J. Algorytm przejścia u chorych na cukrzycą typu 2 leczonych w warunkach szpitalnych metodą intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii na leczenie za pomocą mieszanek insuliny aspart (NovoMix®) podawanych dwa razy dziennie. Medycyna Metaboliczna 2012 r.

2011 
1. Jarosz-Chobot, P., Polanska, J., Szadkowska, A., Kretowski, A., Bandurska-Stankiewicz, E., Ciechanowska, M., Deja, G., Mysliwiec, M., Peczynska, J., Rutkowska, J., Sobel-Maruniak, A., Fichna, P., Chobot, A., Rewers, M.: Rapid increase in the incidence of type 1 diabetes in Polish children from 1989 to 2004, and predictions for 2010 to 2025. Diabetologia 2011; 54(3) : 508-515 
2. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Wpływ nawyków żywieniowych i używek na zapadalność na nowotwory złośliwe tarczycy w województwie olsztyńskim. Endokrynologia Polska 2011; 62(2) : 145–150

2010 
1. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Czy awaria elektrowni w Czarnobylu miała wpływ na zapadalność na nowotwory złośliwe gruczołu tarczowego w województwie olsztyńskim? Endokrynologia Polska, 2010; 61(5) : 437-442 
2. Bandurska-Stankiewicz E., Rutkowska J, Aksamit-Białoszewska E, Wiatr-Bykowska D, Karczmarczyk-Żuk A, Pieczyński J, Skrodzka I.: Stan edukacji diabetologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2010; 10(2) : 72-80 
3. Znaniecka M., Rutkowska J., Bandurska-Stankiewicz E.: Nowy kierunek w leczeniu cukrzycy – inkretynomimetyki oraz inhibitory DPP-IV. Przegląd Kardiodiabetologiczny, 2010; 5(3/ 4) : 171–181 
4. Pieczyński J., Bandurska-Stankiewicz E., Wiatr-Bykowska D., Rutkowska J.: Współczesne metody badania narządu wzroku u chorych na cukrzycę. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2010; 10(2): 63–66 
5. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Wpływ osobniczych i socjo-ekonomicznych czynników ryzyka na zapadalność na nowotwory złośliwe tarczycy w województwie olsztyńskim. Endokrynologia Polska 2010; 61(6) ; 671-682

2009 
1.Jarosz-Chobot P., Polanska J., Szadkowska A., Kretowski A., Bandurska-Stankiewicz E., Ciechanowska M., Deja G., Mysliwiec M., Peczynska J., Rutkowska J., Sobel-Maruniak A., Fichna P., Chobot A., Rewers M., Dynamic changes in the incidence of type 1 in Polish children, 1983-2025: where are we? a multicentre prospective registration study (praca oczekuje na recencję w Diabetes Care), VIENNA (AUSTRIA) 29.09-01.10.2009r.

2008 
1. Bandurska-Stankiewicz E., Rutkowska J., Environmental risk factor for type 1 diabetes in the North of Poland, Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2008;8(31):81-84 [6 pkt MNiSW]

2006 
1. Bandurska – Stankiewicz E., Rutkowska J., Klonowska B., Charemska D., Przybyłowicz K.: Zapadalność na cukrzycę typu 1 w grupie wiekowej 0-14 lat w regionie Warmii i Mazur w latach 1994-2003. Diabetologia Kliniczna i Doświadczalna 2006:6(5). 
2. Bandurska – Stankiewicz E., Rutkowska J., Klonowska B., Charemska D., Przybyłowicz K. Zapadalność na cukrzycę typu 1 w grupie wiekowej 15-29 lat w regionie Warmii i Mazur w latach 1994-2003. Diabetologia Kliniczna i Doświadczalna 2006:6,(6).

2004 
1. Bandurska-Stankiewicz, E; Rutkowska, J: To Zalutskaya A, Bornstein SR, Mokhort T, Garmaev D (2003) - Did the Chernobyl incident cause an increase in type I diabetes mellitus incidence in children and adolescents? Diabetologia 47 : 147-148 (Letter). Diabetologia 2004; 47(11) : 2049-2050

2002 
1. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J.: Zgony z przyczyn sercowo- naczyniowych u inwalidów wzroku z powodu cukrzycy. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2002:2 (1),61-69. 

Prace poglądowe 

2010 
1. Pieczyński J., Bandurska-Stankiewicz E., Wiatr-Bykowska D., Rutkowska J.: Cukrzycowa choroba oczu. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2010; 10(1), 1-10 
2. Pieczyński J., Bandurska-Stankiewicz E., Wiatr-Bykowska D., Rutkowska J.: Aktualne sposoby leczenia cukrzycowej choroby oczu. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2010; 10( 1) : 11-16 

Streszczenia zjazdowe 

2012 
1. Bandurska-Stankiewicz, E., Matuszewski, W., Wiatr-Bykowska, D., Pieczynski, J., Wroblewska, A., Rutkowska, J.: The first screening test for diabetic retinopathy in diabetes type 1 and 2 patients using colour fundus photography in Poland. European Journal of Ophthamology 2012; 22(3) : 523

2011 
1. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D.: Diabetic retinopathy prevalence in patients with short duration (1-10 years) of type 1 diabetes in Warmia and Mazury. Eur. J. Ophthalmol. 2011; 21(3) : 351 
2. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D.: Risk factors for diabetic eye complications in short duration (1-10 years) of type 1 diabetes in Warmia and Mazury. Eur. J. Ophthalmol. 2011; 21(3) : 345 
3. Bandurska-Stankiewicz E., Rutkowska J., Aksamit-Białoszewska E., Pieczynski J., Diabetological education in the province of warmia and mazury. Pol. Ann. Med., 2011; 18 (1): 21-22. 
4. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D. Selected Risk Factors Concerning Ocular Complications In Patients With Type 1 Diabetes Of Up To 10 Years’ Duration In The Province Of Warmia And Mazury. Pol. Ann. Med., 2011;18(1):57-58. 
5. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D. Incidence of diabetic retinopathy in patients with type 1 diabetes of up to 10 years’ duration in the province of warmia and mazury. Pol. Ann. Med., 2011;18(1):59.

2010 
1. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Zapadalność na nowotwory złośliwe gruczołu tarczowego w regionie Olsztyna w latach 1993-2008. IV Konferencja Rak tarczycy, Zakopane, 20-22.05.2010

2009 
1. Jarosz-Chobot P., Polanska J., Szadkowska A., Kretowski A., Bandurska-Stankiewicz E., Ciechanowska M., Deja G., Mysliwiec M., Peczynska J., Rutkowska J., Sobel-Maruniak A., Fichna P., Chobot A., Rewers M., Dynamic changes in the incidence of type 1 in Polish children, 1983-2025: where are we? a multicentre prospective registration study (praca oczekuje na recencję w Diabetes Care), VIENNA (AUSTRIA) 29.09-01.10.2009r. 
"2. Jarosz-Chobot, P., Polanska, J., Szadkowska, A., Kretowski, A., Bandurska-Stankiewicz, E., Ciechanowska, M., Deja, G., Mysliwiec, M., Peczynska, J., Rutkowska, J., Sobel-Maruniak, A., Fichna, P., Chobot, A., Rewers, M.: The dynamics of incidence of type 1 diabetes in Polish children, 1983-2020: where are we? Conference: 45th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes Location: Vienna, AUSTRIADate: SEP 30-OCT 02, 2009 Source: DIABETOLOGIA 2009 vol. 52 : S118-S118" 

2006 
1. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J.:Enviromentel risk factors affecting high incidence rate of type 1 diabetes in north- eastern Poland. Diabetologia, 2006:49, suppl. 1,169. 
2. Krętowski A., Jarosz- Chobot P., Pieczyński J., Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Urban M., Rewers M. The parallel increase of type 1 diabetes incidence in two different regions of Poland: highly industralised Upper Silesia and agricultural North- Eastern regions of Podlasie and Warmia- Mazury. Diabetologia 2006 :49; suppl 1.168. 
3. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J. Environmental risk factors affeticting high incidence rate of type 1 diabetes in north- easter Poland. Diabetologia 2006; A-06 1829. 
4. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J.The incidence of childhood type 1 diabetes in the period from 1989 to 2004 in the Warmia and Mazury Region, Poland. Przegląd Lekarski 2006, suppl. 4, 13.

2004 
1. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Zasadowska W, Zasadowski A. Influence selected environmental rish factors an etiology of type 1 diabes in Warmia and Mazury Regions Poland. Materiały Zjazdowe 39-th annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group, Salerno, Italy, 24-27 April 2004. 
2. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Zasadowska W, Zasadowski A. Influence selected environmental rish factors an etiology of type 1 diabes in Warmia and Mazury Regions Poland. 39-th annual Meeting of the European Diabetes Repidemiology Group, Salerno, Italy, 24-27 April 2004. 
3. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Wiatr D. Incidence of Type 1 diabetes in Children and Young adults in Warmia and Mazury Region. ISPAD Singapur 2004.

2003 
1. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Wiatr D.: Incidence type 1 diabetes mellitus in Warmia and Mazury Region Poland in patients aged 0-29 1994-2002. Diabetes Metab. 2003,5, 27. 
2. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Wiatr D Zapadalność na cukrzycę typu 1 na terenie Warmii i Mazur w grupie wiekowej 0-29 w latach 1994-2002. Zjazd Lekarzy Warmii i Mazur 2003

2002 
1. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E., Rutkowska J. Educational and rehabilitation programme for patients visually disabled due to diabetes in Olsztyn Province in the years 1995-2000. Diabetologia 2002, suppl. 1,77. 
2. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Wiatr D. Częstość występowania nadwagi i otyłości u chorych z ostrym zawałem mięśnia sercowego hospitalizowanych w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w latach 1999-2001. Med. Metab. 2002,4. 
3. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J., Wiatr D. Zawał mięśnia sercowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 hospitalizowanych w oddziale kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie I Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Szczyrk 16-18 maj 2002