Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego - main photo

Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej powołana została decyzją Senatu dnia 25 października 2013 roku.

Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej realizuje działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia dla studentów polsko- i anglojęzycznych Kierunku Lekarskiego oraz kierunku Ratownictwo Medyczne.

W ramach Katedry funkcjonują: Klinika Chirurgii Ogólnej,Małoinwazyjnej iWieku Podeszłego oraz Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej.