Zaproszenie na posiedzenie Rady Dziekańskiej

Szanowni Państwo!

Członkowie Rady Dziekańskiej!

Pracownicy Wydziału Lekarskiego!

 

  

Na podstawie § 24 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zapraszam na 27 robocze posiedzenie Rady Dziekańskiej,
które odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.30
w Auli Centrum Symulacji Medycznej przy al. Warszawskiej 30.

 

Tematem posiedzenia będą sprawy bieżące Wydziału.

  

Z poważaniem,

                      Dziekan                         

Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM