Zaproszenie na posiedzenie Rady Dziekańskiej

Szanowni Państwo!

Członkowie Rady Dziekańskiej!

Pracownicy Wydziału Lekarskiego!

 

Na podstawie § 24 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zapraszam na 16 robocze posiedzenie Rady Dziekańskiej,
które odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku (czwartek) godz. 13.00
w Auli Centrum Symulacji Medycznej (B, C, D) przy al. Warszawskiej 30.

 

Tematem posiedzenia będą sprawy bieżące Wydziału.

 

 Z poważaniem

                           Dziekan                         

Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM