Zajęcia kliniczne w formie zdalnej

Olsztyn, 7-10-2020

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia kliniczne, które nie mogą być realizowane w formie stacjonarnej w oddziałach/klinikach mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM