WYMIANA STUDENCKA W RAMACH PROGRAMU MOSTUM

WYMIANA STUDENCKA

W RAMACH PROGRAMU MOSTUM

 

 

Drodzy Studenci !

Rozpoczęła się rekrutacja do programu MOSTUM!

MOSTUM (MObilnosc STudentów Uczelni Medycznych) jest ogólnopolskim programem międzyuczelnianej wymiany studentów kierunków medycznych. Umożliwia realizację jednego semestru lub jednego roku studiów medycznych (także lekarskich) w innej niż macierzysta – wybranej uczelni medycznej w Polsce.

Studenci zainteresowani udziałem w Programie powinni złożyć dokumenty aplikacyjne w odpowiedniej jednostce tej uczelni medycznej, w której zamierzają zrealizować część programu swojego kierunku studiów zgodnie z wymogami i na formularzach przyjętych przez goszczącą uczelnię, do dnia 30.06.2022r.

Niezbędne informacje można znaleźć na stronach:

  1. Ogólnopolskiego Koordynatora Programu MOSTUM, którym jest Gdański Uniwersytet Medyczny  
  2. Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w zakładce Kierunek Lekarski>MOSTUM
  3. Informacji udziela również:

 

Wydziałowy Koordynator Programu MOSTum

dr Jolanta Kiewisz

Katedra Histologii i Embriologii Człowieka
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie (al. Warszawska 30)
tel. + 48 89 524 53 15

mail: jolanta.kiewisz@uwm.edu.pl