Szkolenie przygotowujące do Lekarskiego Egzaminu Końcowego

UWAGA STUDENCI!!!

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

 
Nabór dotyczy udziału w szkoleniu przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning).
 

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego (Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie).

 

CEL SZKOLENIA:

Usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej przez studentów/tki podczas studiów na Kierunku Lekarskim w celu przygotowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Szkolenie ma ułatwić i przyśpieszyć naukę, a także pomóc w przystępny sposób powtórzyć podstawę wiedzy wymaganej w trakcie Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA OBEJMUJE:

- Położnictwo, Psychiatria, Bioetyka i Prawo, Chirurgia, Orzecznictwo, Medycyna rodzinna, Endokrynologia, Gastrologia, Ginekologia, Zdrowie publiczne, Nefrologia, Hematologia, Kardiologia,  Pediatria, Położnictwo, Pulmonologia, Anestezjologia, Reumatologia, Medycyna ratunkowa.

 

Termin realizacji szkolenia: 1 grudnia 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

 

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa

 

>>Zapraszmy do odwiedzenia strony Projeku<<