Sympozjum pt. "Przerodzić żal w nadzieję"

Sympozjum "Przerodzić żal w nadzieję"

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w sympozjum, którego tematem przewodnim jest „Przerodzić żal w nadzieję”. Wydarzenie to odbędzie się 1 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w sali 306/307 Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. E. Behringa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Celem sympozjum jest wymiana poglądów na temat terapii komórkowych wspierających leczenie osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, takie jak:  SLA, MS, Alzheimer, Parkinson, których liczba corocznie wzrasta. Mając na uwadze, jak ważne problemy natury etycznej rodzi procedura izolacji progenitorowych komórek glejowych pochodzenia płodowego w leczeniu powyższych chorób oraz jakie trudności mogą pojawić się na każdym etapie wprowadzania terapii w życie, za szczególnie pożądane uznaliśmy zbliżanie nauki do praktyki. Stąd też zaprezentowane zostaną różne opinie i poglądy znanych autorytetów z dziedziny etyki, prawa oraz medycyny z wiodących krajowych ośrodków naukowych.

Mając na uwadze powyższe argumenty, wierzymy że sympozjum w swojej formule spełni oczekiwania uczestników i pozwoli na pogłębienie wiedzy w trudnej dziedzinie leczenia chorób neurodegeneracyjnych.
 
Sympozjum organizowane i finansowane z projektu "Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego" akronim GRP&ALS nr umowy STRATEGMED1/233209/12NCBR/2015 współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.