Stypendium ministra 2022/2023

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

 

 

 

Wszystkie niezbędne informację dostępne są na poniższych stronach:

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 - otwórz

- Wzór Wniosku o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki 2022/2023 - otwórz

- Oświadczenie do wniosku


Student przekazuje dokumenty drogą elektroniczną do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego na adres justyna.bienkowska@uwm.edu.pl:

  1. wypełniony w edytorze tekstowym wniosek (proszę nie zapisywać wniosku w postaci plików PDF) - opisany jako „wniosek stypmin skrótwydział_nazwisko imię”

(część C wniosku -WYKAZ OSIĄGNIĘĆ- Student wypełnia zgodnie ze schematem wskazanym w części C wniosku),

  1. osobno załącznik ze skanem oświadczeń studenta (potwierdzające, że informacje zawarte w części C.1, C.2 lub C.3 wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz są związane z odbywanymi studiami, z wyłączeniem osiągnięć sportowych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych) - opisany jako „wniosek stypmin skrótwydział nazwisko imię - oswiadczenie.PDF”,
  2. osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia opisany jako „wniosek stypmin skrótwydział nazwisko imię - zalaczniki.PDF”, zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c – skan stron publikacji X”.

Wszystkie wskazane powyżej dokumenty, Student dostarcza do dziekanatu (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej, artystycznej, sportowej) również w postaci papierowej.

Termin złożenia kompletnego wniosku (tj. przesłanie wersji elektronicznej i papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia) w Dziekanacie Wydziału upływa 5 października 2022 r.

 

 Więcej informacji:

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 - otwórz

- Wzór Wniosku o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki 2022/2023 - otwórz

- Oświadczenie do wniosku