Stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, zgodnie z Uchwałą nr 7578/23 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. 

Wnioski można składać w terminie 1 września do 16 października 2023 r.

Szczegóły naboru:

https://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/12331-uchwala-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiegonr-7578-23-z-dnia-9-sierpnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-przez-wojewodztwo-swietokrzyskie-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024.html