Stypendia dla studentów z kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o uruchowmieniu programu stypendialnego dla studentów kształcących się na ostatnich latach kierunku lekarskiego. 

Celem programu stypendialnego jest pozyskanie specjalistycznych kadr dla warmińsko-mazurskich szpitali. Wsparcie otrzymają studenci kierunków lekarskich, którzy zobowiążą się do odbycia jednej z deficytowych specjalizacji w podmiocie leczniczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego lub publicznym podmiocie z regionu, gdzie realizowane są owe specjalizacje.

Do specjalizacji deficytowych zalicza się: psychiatrię dzieci i młodzieży, psychiatrię, geriatrię, neurologię, neurologię dziecięcą oraz onkologię kliniczną.

Oferowane wsparcie finansowe to 22,5 tys. zł, maksymalne miesięczne – 2,5 tys. zł. Przyznawane jest na dziewięć miesięcy. Na rok akademicki 2023/2024 przewidziano przyznanie dziesięciu stypendiów. Nabór wniosków rozpocznie się 2.01., a zakończy 22.01.2024r.

Stypendystą może zostać student IV, V i VI roku studiów lekarskich, który nie powtarzał roku oraz uzyskał średnią  ocen z egzaminów za poprzedni rok nie niższą niż 4,0. Ponadto w chwili składania wniosku nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, ani w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium.  

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania na stronie warmia.mazury.pl

Ogłoszenie nabór wniosków na stypendia.