Przedłużenie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzalne zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów, zgodnie z którym Elektroniczne Legitymacje Studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie studiów.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta.