Memoriał o. Innocentego Józefa M. Bocheńskiego

Pierwszy raz w historii,  w dniu 15 czerwca 2019 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbył się Memoriał o. Innocentego Józefa M. Bocheńskiego.
Z najwyższymi honorami społeczność akademicka Collegium Medicum UWM żegnała donatorów, którzy zdecydowali się przekazać swoje ciała na potrzeby kształcenia przyszłych lekarzy. W ten sposób postanowiono uczcić pamięć darczyńców.

Uroczystość miała miejsce w auli kongresowej Centrum Konferencyjnego, gdzie na specjalnym podwyższeniu stanęło 9 urn. W obecności pocztu sztandarowego społeczność akademicka Collegium Medicum pożegnała donatorów.

Na potrzeby nauki swe ciała przekazali: Anna Andrusikiewicz, Adam Duranc, Jan Musiałek, Jan Pawliczak, Krzysztof Penel, Katarzyna Rusin, Jan Sieniuć, Lucjan Wojtkiewicz a także jeden z darczyńców, który zastrzegł w testamencie anonimowość.

W uroczystości wzięły udział władze uczelni, przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej, dziekani pozostałych wydziałów, rodziny darczyńców, wykładowcy oraz studenci Collegium Medicum.

Prof. Dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii, organizator uroczystości wygłosił przemówienie:

- Pamiętamy, że wiedza obecnych tu studentów medycyny o budowie ciała ludzkiego płynie z tego daru ludzi, których prochy znajdują się przed nami. Ci ludzie podarowali adeptom medycyny najdoskonalszy atlas anatomiczny. Mam nadzieję, że z wiedzy tej będziecie korzystać przez całe życie. Dla nas ci ludzie to niedoścignieni altruiści, którzy powierzyli studentom sekrety swoich ciał.

W przemowie uświetniającej ceremonię Rektor UWM prof. Ryszard Górecki podkreślił, jak ogromne znaczenie ma wysoka jakość oraz rozwój kształcenia medycznego. W imieniu całej społeczności akademickiej złożył rodzinom darczyńców serdeczne podziękowanie za działanie dla dobra przyszłych pokoleń.

Uroczystości pożegnania donatorów towarzyszyło nabożeństwo ekumeniczne odprawione przez duchownych kościołów katolickiego, prawosławnego a także ewangelicko-augsburskiego, po którym urny z prochami zostały przewiezione do kolumbarium na olsztyńskim cmentarzu komunalnym.

 

Podobnie jak inne uczelnie kształcące lekarzy, również UWM prowadzi program świadomej donacji zwłok. Uchwałę wprowadzającą ten program podjął Senat w 2011 roku. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UWM dostępna jest deklaracja zgody na przekazanie ciała na potrzeby medycyny.

 

Gazeta Olsztyńska