Dotyczy organizacji zajęć dydaktycznych od 19 października 2020 roku

Olsztyn, 16-10-2020

 

Szanowni Państwo, Kierownicy Katedr,

W związku z sytuacją epidemiczną (COVID -19) w kraju i włączeniem miasta Olsztyna w ”strefę czerwoną”  oraz trudnej sytuacji w Szpitalach współpracujących z Wydziałem Lekarskim informujemy, że od poniedziałku 19 października 2020r zajęcia praktyczne z przedmiotów klinicznych mogą być realizowane w formie zdalnej do 50% wymiaru godzin  ćwiczeń z danego przedmiotu, w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Dziekan Wydziału Lekarskiego, CM

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM